051108: Fria Åke Green

Högsta domstolen har ett ansvar att försvara grundläggande demokratiska värden.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

I morgon är det

 Åke Greens dag i högsta domstolen, HD. Intresset för denna rättegång är väldigt stort och SVT 24 sänder direkt. Green fälldes av tingsrätten i Kalmar för hets mot folkgrupp; i detta fall homosexuella. Men i februari friades han av Göta hovrätt. Hovrätten hänvisade bland annat till ett avgörande i Europadomstolen och påpekade att "slutsatsen härav måste bli att det endast i sällsynta fall kan komma i fråga att bedöma uttalanden som görs i en predikosituation". Det är välkommet att HD prövar hovrättens friande dom mot Green. Men det vore ytterst ovälkommet för religions- och yttrandefriheten om HD skulle fälla pingstpastorn från Borgholm för hets mot folkgrupp. Och om så skulle bli fallet lär pastorns predikan bli ett fall för Europadomstolen. På den punkten har Green varit mycket tydlig. Ingen tvekan behöver heller råda när det gäller Åke Greens syn på homosexualitet. Denna nu internationellt kända predikan från 20 juli 2003 är ett osedvanligt osmakligt angrepp på inte bara homosexualitet och homosexuella. Utan faktiskt också på alla andra "sexuella abnormiteter", enligt pastorns bibeltolkning.

Ett av de mest citerade

 och centrala styckena - och som riksåklagaren också påminner om - är att "sexuella abnormiteter är en djup cancersvulst på hela samhällskroppen". Pastorn stod faktiskt inte utanför Strand hotell i Borgholm med en megafon; eller utanför något känt homosexuellt pars våning på Söder i Stockholm. Green sade det i sin kyrka och till sina församlingsmedlemmar. Visst hade pastorn också bjudit in Ölandsbladet och skickat ett referat till tidningen. Men vad en tidning väljer att trycka är inte Greens ansvar, utan just den ansvarige utgivarens. Ska det verkligen vara kriminellt att vara bokstavstroende kristen - eller muslim - i Sverige? Ska det bli kriminellt att sälja biblar på samma sätt som det blivit förbjudet att sälja "Mein Kampf"? Nej. Ett problem med den nuvarande hetslagstiftningen är det så kallade spridningsrekvisitet. Sedan 1988 är det straffbart att sprida budskap på privata fester och egna religiösa - eller andra - möten.

För att dömas till fängelse

 räcker det i princip att fem personer sitter vid bordet i den inhyrda festlokalen, eller i någon bibelskola. Den som lyssnar på Åke Greens eller någon annans budskap behöver inte ens ha "tillgodogjort sig innehållet" för att talaren ska kunna dömas. Även om ingen av åhörarna i rummet fattar vad någon bokstavstroende muslim eller kristen församlingsledare har sagt i en religiös studiecirkel så riskerar talaren att kastas i fängelse. En effekt av Greenfallet är att religionsfriheten redan de facto har inskränkts i Sverige i form av självcensur. Vem vill riskera ett åtal av någon åklagare, ivrig att testa hetslagstiftningens gränser? Och vilket samhälle får vi där personer i tämligen interna sammanslutningar inte vågar säga vad de verkligen tycker; hur korkat det än må vara? I tider av terrorbekämpning, där Europas justitieministrar tävlar att lägga det ena repressiva förslaget efter det andra, gäller det också att i ännu högre grad stå upp för yttrande- och religionsfriheten. Högsta domstolen har också ett ansvar att försvara grundläggande demokratiska värden.