040703: Tjejerna tar över

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

I hela västvärlden har flickorna kommit i kapp, och gått om, pojkarna. I nästan allting - studier, karriär, upplevelser - har flickor högre ambitioner och arbetar hårdare för att nå dit de vill. I den svenska skolan får flickor sedan länge bättre betyg än killar, och under de senaste fem åren har till och med invandrade tjejer generellt klarat den svenska skolan bättre än infödda killar. I år visade sig invandrartjejerna till och med vara betydligt bättre i svenska än svenne-killarna. Det här återspeglar allt större värderingsskillnader mellan könen. Om man frågar ungdomar om deras uppfattningar och ideal, som man bland annat gjort på analysföretaget Kairos Future, kan man nästan inte se några tydliga skillnader på klass, etnisk bakgrund eller bostadsort. Däremot tycker killar och tjejer alltmer olika om allting.

Ytligt sett skulle man tro att vi ser en generation bestående av smarta, hårt arbetande tjejer och slappande, slöande loser-killar. I Jokkmokk har flickorna exempelvis bland de bästa betygen i landet. Pojkarna ligger däremot under genomsnittet. När man undersökte det närmare visade sig de skilda resultaten bero på en extrem machokultur som genomsyrade hela samhället. Tjejerna pluggade stenhårt för att kunna ta sig därifrån och hade skyhöga ambitioner med sina liv. Killarna ville helst bo kvar, kanske jobba som hantverkare och framför allt ägna fritiden åt jakt och fiske. Men det är inte bara den lilla gruppen bo-kvar-och-åka-skoter-killar som gör att unga män framstår som mindre ambitiösa än unga kvinnor. Även helt vanliga killar, som visst vill ha ett schyst jobb och en rolig utbildning tar livet och möjligheterna lite lugnare än jämnåriga tjejer. Det här kan man tolka på flera sätt. Kanske är killarna så säkra på manssamhällets fördelar att de tror att de kommer att bli framgångsrika utan att anstränga sig så mycket.

Tjejerna är i så fall smarta för att de inser att it’s a man’s world och de måste anstränga sig för att ta sig någonstans alls. Men det kan också vara så att killarna är förvirrade i en ny värld, utan självklara mansroller och -uppdrag. Unga kvinnor ser möjligheter medan unga män bara ser kaos. Ytterligare en, tyvärr rätt sannolik, förklaring är att killar ofta är bättre på att leka. De ställer lägre krav på sig själva, men ägnar i stället tiden åt sådant de tycker är roligt och utvecklande. Medan tjejerna sliter över skolböckerna, startar killarna företag i garaget.

Det är inte självklart vilket som är mest framgångsrikt. Men killarna har nog roligare under tiden. Men oavsett varför måste tjejernas flit och ambitioner få löna sig. När gymnasieintagningen i Stockholm blev klar i går såg vi åter hur tjejernas högre betyg tar dem till de bättre och populärare skolorna. Och det är helt rättvist. För varför ska innerstans slöa killar få gå före de ambitiösa förortstjejerna?