Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Präst förgrep sig på kvinna

MALMÖ. I sorgearbetet efter sin döde son sökte en kvinna tröst hos församlingsprästen. Nu har domkapitlet i Lund fällt prästen för att ha utnyttjat kvinnan sexuellt. - Han tjatade om sex, tryckte sig emot mig och hade sig. Till sist gick jag med på att ha samlag med honom. - Vid två tillfällen, berättar kvinnan, som i dag är i 60-årsåldern.

FAKTA

Präster som bryter sina prästlöften kan av Domkapitlet förklaras obehöriga att utöva sitt yrke, sin vigningstjänst.
Domkapitlet kan också, som i detta fall, besluta om en prövotid som en disciplinär åtgärd.
Om prästen under den treårsperioden på nytt visar sig olämplig för sitt uppdrag ska han eller hon förklaras obehörig. Domkapitlet kan även som en mildare åtgärd tilldela prästen en skriftlig erinran.

Händelserna inträffade 2002 0ch 2004 i sydöstra Skåne. Men först i höstas när prästen, som är kyrkoherde i församlingen, på nytt tog kontakt och ville ha sex orkade hon anmäla honom.
I förhören med domkapitlet, där biskop Antje Jackelén är ordförande, erkänner prästen att han haft sex med kvinnan vid ett tillfälle.

"Erotisk situation"

Under ett sommarbesök hos kvinnan när han påstår sig ha lånat hennes dusch.
"Det uppstod en erotisk situation", berättar han och beskriver att de hade sex på golvet.
Prästen tycker att det "naturligtvis var fel" av honom, särskilt med tanke på sin egen hustru sedan 30 år.

Vänder sig mot kvinnan

I en kompletterande skrivelse några dagar efter förhöret vänder sig prästen emot den anmälande kvinnan:
Det är snarare han själv som blivit utnyttjad. Dessutom innebär anmälan en kränkning av honom, hävdar han.
- Han talar inte sant, säger kvinnan, som efter sonens död var i chock.
Hon led av hjärtproblem och ångestattacker.
- Jag behövde stöd i den svåra situationen. Han var snäll och förrättade en fin begravning. Det var därför jag gav efter för hans sexprat. Och för att bli av med honom.

Ilska och avsky

- Under alla år har jag känt sådan ilska och avsky, skam och skuld. Jag har inte förmått mig att anmäla honom, men när han hörde av sig igen vände jag mig till stiftet i Lund.
Domkapitlet skickade efter verkställd utredning en skarp gärningsbeskrivning till prästen och hans ombud. Den avslutas:
"Genom sitt förhållningssätt till /anmälarens namn/ har /prästens namn/ brutit mot de löften han givit vid sin prästvigning och i avsevärd mån skadat det anseende en präst bör ha."

"Kan aldrig godtas"

- Att en präst inlåter sig på sexuellt umgänge med någon som prästen står i en själavårdsrelation till kan aldrig godtas, skriver Domkapitlet i sitt beslut.
Men med hänvisning till hans långa och prickfria karriär får han "om än efter tvekan" behålla sin yrkesbehörighet under en prövotid på tre år. Minsta felsteg under den tiden så får han sparken och mister behörigheten.
- Det borde han göra redan nu, tycker kvinnan.

FÖRTYDLIGANDE: I en tidigare version illustrerades artikeln med en bild inifrån en kyrka. Den kyrkan har ingenting med artikeln att göra, vilket tyvärr inte framgick av bildtexten. Expressen beklagar det obehag som bildpubliceringen kan ha orsakat.