Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Vi vill förbättra kvinnosjukvården

I Malmö pågår just nu Nordiskt Forum som är en stor jämställdhetskonferens som samlar kvinnorörelser från hela Norden för att sätta agendan för framtidens jämställdhetspolitik.

Här i Skåne har vi de senaste åren kunnat se hur jämställdheten tillbakatvingats bland annat genom att de nedskärningar som den moderatledda regionledningen i Skåne tvingat på sjuk-vården har drabbat kvinnovården.

För oss socialdemokrater är det självklart att gravida kvinnor ska få plats på närmsta sjukhus och att vården av kvinnosjukdomar ska vara högt prioriterad. Så sker inte alltid i dag.

Under förra sommaren rådde i det närmaste kaos på flera förlossningsavdelningar. Kvinnor i aktivt värkarbete hänvisades runt till olika sjukhus i Skåne eftersom förlossningsavdelningarna var fulla.

Nedskärningarna har också drabbat kvalitén på förlossningsvården. I Malmö har det så kallade familje-BB, där båda föräldrarna kunde stanna kvar för att i lugn och ro lära känna sitt nya barn, stängts.

Nyförlösta mammor uppmanas nu att åka hem efter bara några timmar eller sätta sig i en taxi till patienthotellet i Lund med sitt nyfödda barn. Det är inte värdigt.

Nedskärningarna har drabbat även andra delar av kvinnovården. Ett exempel är vården av kvinnor med endometrios. Detta är en utbredd kvinnosjukdom med svåra smärtor och ofta ofrivillig barnlöshet som följd. Kvinnor som har endometrios upp-lever många gånger att de har svårt att få rätt diagnos och behandling.

Det är därför mycket tragiskt att det så kallade endometriosteam som funnits på Skånes Universitetssjukhus (SUS), och som varit mycket uppskattat, tvingats lägga ned sin verksamhet på grund av resursbrist.

Vi socialdemokrater lovar att förbättra kvinnovården om vi vinner valet till Region Skåne i höst. Vi kommer att satsa på förlossningsvården så att födande kvinnor ska slippa att bli avvisade från den förlossningsavdelning de söker sig till. För att öka tillgänglighet och höja kvalitén kommer vi att anställa fler barnmorskor och undersköterskor.

Med en socialdemokratisk regering kommer dessutom en statlig satsning som innebär fler platser på barnmorskeutbildningen.

Vi kommer att öppna familje-BB eller mot- svarande på alla sjukhus med förlossnings- verksamhet. Kvinnor med endometrios eller andra kvinnosjukdomar ska få den vård och omvårdnad de behöver. Därför kommer vi att återstarta och utveckla endometriosteamet på SUS för att samla expertkunskap kring sjukdomen.

Kvinnovården är en av de stora förlorarna efter två mandatperioder med moderatlett styre i Region Skåne. Socialdemokraterna vill förbättra kvinnosjukvården, göra den mer tillgänglig och stärka den med mer personal.

 

Henrik Fritzon (S)

Regionsråd i opposition Region Skåne

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!