Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Välkommen till Rosengård, Ullenhag!

FAKTA

Debattera

i Kvällsposten

Debattartiklar avsedda för sidan två sänds med e-post till ledare@kvp.se.

Artiklarna bör understiga 2 600 tecken.

Allt färre barn och ungdomar i resursfattiga områden engagerar sig i föreningslivet. Samtidigt ser vi en växande ungdomsarbetslöshet som bidrar till ungdomarnas generella utanförskap i samhället. FC Rosengård, en idrottsförening som verkar mitt i stadsdelen Rosengård i Malmö, har uppmärksammat vilka utmaningar som föreningslivet och ungdomarna står inför. Sedan 10 år driver föreningen parallellt med sin idrottsverksamhet ett flertal sociala projekt med fokus på att stödja barn och ungdomar på deras väg mot vuxenlivet.

Insatser behövs för att barn och ungdomar ska kunna bli en tillgång för samhället och måste ses som en välbehövlig och viktig investering.

FC Rosengård har i dag cirka 700 medlemmar. Det finns totalt 19 aktiva lag med pojkar och flickor från fotbollskola och upp till A-laget som spelar i division 2 (herr) och division 4 (dam). I föreningens A-lag herrar finns 19 spelare som är födda på 90-talet och tio spelare i laget kommer från Rosengård.

 

Sedan 2003 har FC Rosengård genomfört ett antal EU-finansierade arbetsmarknadsprojekt.

Föreningens nuvarande ungdomsprojekt Boost by FC Rosengård är ett arbetsmarknadsprojekt som finansieras av Europeiska Socialfonden, ESF, i samverkan med Malmö Stad, arbetsförmedlingen i Malmö och i Burlöv/Staffanstorp samt Trelleborgs kommun. Projektet syftar att rusta ungdomar inför framtiden, ungdomar som behöver ett individualiserat och skräddarsytt program för att lättare komma in i arbetslivet. Efter ett år av verksamhet har vi lyckats förmedla 250 arbeten och drygt 75 ungdomar har gått vidare till utbildning.

 

I december 2009 startade föreningen i samverkan med Rosengårdskolan och Malmö Stad ett treårigt skolprojekt riktat till högstadieeleverna på Rosengårdskolan. Projektet finansierades av Allmänna Arvsfonden och syftet var att förbereda eleverna inför sina gymnasie- och yrkesval, ge en inblick i föreningslivet samt en meningsfull fritid. Alla deltagande elever nu går på gymnasieskola. Deras val till de olika gymnasielinjerna har grundats på medvetenhet och kunskap och de har fått en inblick i vad som förväntas av dem i vuxenlivet.

I dag besöker integrationsminister Erik Ullenhag, med riksdagsmannen Allan Widman, FC Rosengård för att informera sig om både den idrottsliga verksamheten och sociala insatser genom våra arbetsmarknads- och skolprojekt.

 

Vad finns det för möjligheter för den ideella sektorn att göra skillnad när det gäller barn och ungdomars utanförskap? Och hur kan föreningslivet bättre möta barn och ungdomars behov och intressen i framtiden?

Under besöket redovisar vi FC Rosengårds metoder och erfarenheter, samt försöker finna svar på frågorna tillsammans.

 

Dzijat Redzep, ordförande FC Rosengård

Greg Dingizian, vice ordförande FC Rosengård