Vad är det listiga i Löfvens skattesmäll?

Foto: Sven Lindwall

"Vi använder pengarna på ett betydligt listigare sätt", sade Stefan  Löfven i SVT:s Agenda och syftar på att Socialdemokraterna i riksdagen  presenterar skattehöjningar på sammanlagt mer än 30 miljarder kronor för  företag, jobb och hushåll. Vi kan vara säkra på en sak - vanliga  löntagare som kommer att få betala för Socialdemokraternas  skattehöjningar kommer nog knappast att beskriva det som listigt.

Stefan Löfvén har sedan han tillträdde försökt framställa sig som en ny sorts socialdemokrat som värnar företagens villkor och som velat närma sig alliansens arbetslinje. Därför är det särskilt nedslående att han förespråkar högre skattehöjningar på arbete och företagande än vad både Mona Sahlin och Håkan Juholt gjorde. Hur kan Stefan Löfvén tro att han leder ett parti för fler jobb när han lanserar skatthöjningar direkt riktade mot unga och företagare?

De förslag som Stefan Löfven drivit fram och som nu ligger på riksdagens bord medför tunga skattebördor på jobben i ett svagt konjunkturläge. Socialavgifterna för unga ska fördubblas precis som restaurangmomsen, bolagsskatten ska höjas precis som lastbilsskatten. Också inkomstskatterna ska höjas genom att jobbskatteavdraget avtrappning påbörjas.

Tillsammans med att Miljöpartiet och Vänsterpartiet driver hårda krav på att inkomstskatterna för vanligt folk ska höjas ännu mer kan vi utgå från att alla löntagare kommer att drabbas. Till detta lägger man också krav på höjda skatter på energi, transporter och miljö med blytunga 13 miljarder kronor. För en familj med två bilar där båda kör 2000 mil om året ökar kostnaden med 2000 kronor per år. De höjda lastbilskatterna som både MP och S driver på kommer att belasta familjer i ökade konsumentkostnader för allt som kräver transporter; mjölk, mat och kläder.

Moderaterna och Alliansen har genomfört reformer där betydligt fler ser att det är lönsamt att arbeta och allt fler vill bidra till den gemensamma välfärden. Alla som jobbar har fått mer pengar i plånboken, mer än en extra månadslön varje år. Den sänkta skatten på arbete gör stor skillnad, framförallt för de som tjänar minst - tre fjärdedelar av jobbskatteavdraget går till låg och medelinkomsttagare.

Socialdemokraterna vill istället öka skatterna för att öka transfereringar och höja bidragsersättningar som gör det mindre lönsamt att arbeta. Stefan Löfven skriver fram förslag i riksdagen till tunga skattebördor på mer än 30 miljarder och som kommer att drabba vanliga löntagare och deras familjer. Mot detta står nya Moderaterna som kommer att fortsätta arbeta för skattelättnader för att låg och medelinkomsttagare behåller mer av sin lön, så att jobben blir fler samt att människors frihet och egenmakt ökar.