Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Tillsammans så kan vi göra en stor skillnad

Ungdomsarbetslösheten i Sverige är för stor. Den generella arbetslösheten ligger på för höga nivåer och det tar i genomsnitt sju år för en nyanländ invandrare att få jobb i Sverige. Denna tid är väsentligt kortare i flera andra länder.

Det går att diskutera varför situationen är som den är i Sverige. Särskilt i höst kommer frågan om vilka åtgärder som bör vidtas för att råda bot på arbetslösheten diskuteras av de politiska partierna. Svaren kommer vara olika beroende på vem som får frågan. Men, problemen har funnits länge. Att peka finger och skylla på sina politiska motståndare är i längden inte fruktbart.

Vi måste gemensamt söka och pröva nya lösningar.

Även vi som undertecknar denna artikel drar delvis olika slutsatser. Men vi förenas samtidigt i en gemensam övertygelse om att näringslivet kan spela en viktig roll för att lösa denna utmaning. Självfallet är näringslivets viktigaste uppgift att utveckla och stärka konkurrenskraften i de olika företagen.

Men, härtill kan man genom samverkan som involverar både det privata och det offentliga medverka till att minska arbetslösheten, öppna dörrar, skapa framtidstro och därmed skapa ett bättre samhälle för fler.

Sedan hösten 2011 samarbetar stiftelsen Uppstart Malmö och Malmö Stad, med stöd av den regionala utvecklingsfonden, i initiativet Tillväxt Malmö. Tillväxt Malmö vänder sig till små och medelstora företag som vill växa skapa nya arbetstillfällen i Malmö.

Uppstart Malmö bidrar med ett flertal av regionens mest erfarna företagare och deras nätverk. Malmö Stad och den regionala utvecklingsfonden bidrar med driftsfinansiering. Ett tjugotal partnerföretag bidrar med sin tid, sin kompetens och sina nätverk.

Hittills har Tillväxt Malmö engagerat sig i ett 60-tal företag. Av de fler än 1 200 arbetstillfällena som Uppstart Malmö bidragit till, genom alla sina initiativ, har samarbetet i Tillväxt Malmö bidragit till att över 600 nya jobb skapats. Initiativet har fått brett stöd nationellt: "...ett ypperligt lokalt initiativ.", säger Elisabeth Svantesson (moderat och arbetsmarknadsminister), "Det bästa stödet till ett företag som vill växa är etablerade företag som vill ställa upp med sitt kunnande och kapital." säger Stefan Löfven (partiledare för Socialdemokraterna). Det tycker vi är förträffligt.

Alla kan bidra och vi måste nu kavla upp ärmarna. Det finns få utmaningar som är viktigare än att minska arbetslösheten i Sverige.

Arbetslösheten är förödande både för de enskilda och för samhället som inte har råd att slösa med kompetens och talang som går förlorad. Tillsammans kan vi göra skillnad.

 

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Kommunstyrelsens ordförande, Malmö Stad.

Dan Olofsson

Ordförande, Uppstart Malmö.

Jan-Erik Bengtsson.

Verskamhetschef, Tillväxt Malmö

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!