Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Peter J Olsson

Ny allians för Skåne tar plats efter valet

ALLIANS FÖR SKÅNE. Gruppledare i Region Skåne: Birgitta Södertun (KD), Carl-Johan Sonesson (M), Birte Sandberg (C) och Gilbert Tribo (FP).
Foto: Johan Folin

Femklövern - koalitionen mellan alliansen och Miljöpartiet - förlorade som ni minns valet till Region Skåne. Och lämnade.

Socialdemokraternas Henrik Fritzon fick därmed försöka bilda en ny regionledning. Rätt snart visade det sig att invitationerna till C, FP och KD inte ledde någonstans - det var inte möjligt att enas med Socialdemokraterna över hela linjen.

Och nu är budet en S-MP-ledning, med 62 av 149 mandat, inte ens med V blir det en majoritet.

I går förklarade allianspartierna att de avser att skapa ett formaliserat samarbete under mandatperioden med "valteknisk samverkan och gemensamma gruppmöten inför regionens sammanträden" - och de avser att lägga ett eget budgetförslag med oförändrad skatt inför 2015!

Femklövern höjde ju skatten så sent som förra året, vilket de anser var nog.


Därmed är det upplagt för en spännande höst.

Mot varandra finns alliansen och S-MP-blocket, eventuellt med V som hangaround. Ingen sida med majoritet, men med en möjlig utslagsröst hos SD-gruppens 23 mandat.

Utslagsröst mellan två förslag, men med minimal makt att få igenom ett enda av sina egna förslag - i alla fall så länge det rör SD:s kärnåsikter inom invandringspolitiken. Det är ju inte ens så att Region Skåne i någon större utsträckning hanterar det området.

Däremot har Sverigedemokraterna i valrörelsen inte velat höja skatten, men det verkar heller inte vara en nyckelfråga för dem.

Men resultatet kan alltså bli att blocket S-MP tar ordförandeposten den 3 november, men att deras budget förlorar, kanske redan i regionstyrelsen, kanske i regionfullmäktige i början av december. Då har Henrik Fritzon (S) sagt att "någon annan får ta över".

Nyval till regionen kan ske tidigast i slutet av våren, och ingen vill nog egentligen ha ett sådant, kanske får någon annan försöka bilda majoritet i så fall.

- Vi är beredds att styra, sa oppositionsledaren Carl-Johan Sonesson (M) i går.

Så är det, och trots allt är ju alla sex partierna som ingår i de två mot varandra stående blocken förnuftiga partier i så måtto att de vet att regionens verksamhet måste fungera.


Sjuka måste ha vårdcentraler att gå till och sjukhus att opereras på, Pågatågen måste rulla, och någon måste företräda Skåne gentemot regeringarna i Stockholm och Köpenhamn.

Det mesta sker kanske egentligen oberoende av vad politiker säger och gör i regionfullmäktige, annat gör det inte.

I så fall krävs det kompromisser. Det krävs förhandlingar och att man tar och ger. Ansvaret för att skapa en majoritet för den egna linjen ligger främst på den som gör anspråk att styra regionen.

Kanske är det så att Skånes invånare sagt precis detta: Ingen ska ha majoritet, och ni får tala med varandra och komma överens.

Men det krävs som alltid två för att dansa regiontango.