Peter J Olsson

Ledare: Värnamo, Lööf och invandring

Inte stureplan. Man behöver inte gå till Stureplan för att hitta frihetliga idéer, det räcker gott med Centralplan i Värnamo.
Foto: Peter J Olsson

Centerpartiet skakar just nu. Den tändande gnistan är det förslag till idéprogram som tagits fram inom partiet. Men det är tydligt att det handlar om en desperat attack mot parti­ledaren Annie Lööf, som kritikerna av olika anledningar riktat in sig på.

Inte minst hennes vice ordföranden i partiet har bidragit till turbulensen, främst andre vice Anna-Karin Hatt - kanske ett tecken på att det inte alltid är klokt att göra en förlorande kandidat till viceordförande.

Idéprogrammet skälls för nyliberalt, men för de flesta upprorsmakare är det säkert Centerpartiets låga opinionssiffror som är problemet. Många är de arvoderade politiker vars mandat just nu hänger på gärdsgården.


Annie Lööf har ju inte ens varit med i programarbetet, det har däremot tusentals partimedlemmar på olika sätt. Det mesta i programmet är dessutom direkta uppföljningar av sådant som en eller flera partistämmor beslutat om, som till exempel en plattare skatt och på sikt fri rörlighet över gränser.

Som statsvetaren Malena Rosén Sundström påpekade i Dagens Nyheter har ju Annie Lööf en politisk profil som nog kan kallas nyliberal - en beteckning som Lööf inte använder själv - och som var tydlig vid partiledarvalet. Liksom ambitionen att bli tydligare. Ett val som Lööf vann klart och stort.

Så nog finns ett tydligt mandat för den liberala linjen.

Den liberalare delen av Centerpartiet brukar skällas för Stureplanscentern efter den mycket liberala avdelningen i centrala Stockholm. Men Annie Lööf behöver knappast resa till Stockholm för att hitta dessa idéer. Det räcker gott att stanna hemma i Värnamo. Vilket kanske kan förklara att Annie Lööf haft så starka person­valsröster i Jönköpings län.


Själv gick jag i skolan där ett par decennier före Annie Lööf. Och det är lätt att i den småländska ­Värnamo-Gnosjöbygden hitta just den typ av frihetsmedveten entreprenörsanda som färgar en del av förslaget till idéprogram,

Och det gäller även de angripna delarna. Ta skrivningen om fri rörlighet över gränserna: Värnamo hade tidigt en stor arbetskrafts­invandring till tillverkningsindustrin. Två, tre i varje skolklass hade föräldrar från Grekland eller Jugoslavien, Och det var inga större ­problem med detta. Några hade det kärvt med språkgrunden, andra hade lysande skolresultat.

Och så har det fortsatt. Det kom båtflyktingar från Vietnam och senare andra invandrare. Och även om  ­ flyktinginvandring inte alltid är lika lättintegrerad som  ­ arbetskraftsinvandrare så har Värnamo visat upp landets bästa resultat för integrationen.

Det är inte utan att man anar att Sverigedemokraterna satt större avtryck i den politiska känslan än man anat när kritiken inom centern nu kommer upp till ytan. Med ett SD på frammarsch i opinionen är det uppförsbacke för den liberala linjen.


Det som borde bekymra centern är den totala hämningslösheten och i många fall okunnigheten hos dem som nu attackerar programarbetet. Frisk debatt är förstås bra, men inte när rena nidbilder används. Förra MP-språkröret såg i går i Sydsvenskan sig tvungen att hyfsa debatten om vad centerns programgrupp skriver:

"Centern vill slopa  skolplikten, får vi läsa, som  om barn inte längre ska behöva lära sig något.  I verkligheten rör det sig om ett sätt att utforma lagen som används i Finland och Danmark.  ­ Pliktmomentet flyttas så det handlar om lärandet och inte om själva skolbyggnaden eller formen. Inte särskilt kontroversiellt egentligen. Det finska skolsystemet brukar ju tvärtom lyftas upp som ett gott exempel vad gäller kunskapsnivå."


I ett läge där partierna i övrigt blivit kampanjmaskiner och inte diskuterande och debatterande folkrörelser - idéutvecklingen har lämnats till tankesmedjor och medierna - så är Centerpartiets programarbete något nygammalt och fräscht.

Det är synd om de interna  ­ kverulanterna  ­ saboterar det. Och kanske därmed petar ut partiet ur riksdagen.

FAKTA

politisk redaktör