Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Peter J Olsson

Ett zetterbergskt projekt för alliansen?

återstod. Den alléprydda Regementsgatan i Malmö är en av kvarlevorna från det borgerliga civilsamhällets korta tid som Hans L Zetterberg skrev om.
Foto: Joachim Wall

Bortom den pågående regeringskris som de flesta alternativ torde vara denna mandatperiod borde de borgerliga partierna fundera över framtiden. Det åttaåriga regeringsinnehavet uträttade ett och annat att yvas över, men innehöll även försuttna chanser och bortglömda vrår.

I ett avseende har alliansen dessutom överträffat förväntningarna: Den har överlevt förlusten av regeringsmakten, och lever både på riksplanet och i de flesta regioner, landsting och kommuner. Men vad ska komma ur den?

Kanske kan alliansen hämta inspiration inte bara från misslyckande att bli återvald utan även från en annan tråkig händelse: Härom veckan gick en av borgerlighetens främsta tänkare, sociologen och publicisten Hans L Zetterberg bort, 87 år gammal.

Bortsett från sin vetenskapliga verksamhet, och alla andra områden han framgångsrikt ägnade sig åt, så knöt han sig visserligen nära Moderaterna: Som chefredaktör för Svenska Dagbladet men också som ledare för Moderaternas idépolitiska programgrupp kring 1990. Men det han argumenterade för då och även senare kunde vara en del i en alliansvision för Sverige. Han var ända intill sin död sysselsatt med ett stort projekt om allsidighetens samhälle - The Many-Splendored Society.

Men en del av slutsatserna av det zetterbergska programarbetet sammanfattades redan ett decennium i förväg i Ingmar Bergmans storfilm "Fanny och Alexander." Bergman låter Gustav Adolf Ekdahl i den ljusa epilogen hålla sitt berömda tal om familjen och den lilla världen:

"Vi ekdahlar är inte komna till världen för att genomskåda den, tro aldrig det. Det är lika bra att ge tusan i de stora sammanhangen. Vi ska leva i det lilla, i den lilla världen. Den ska vi hålla oss till och den ska vi odla, och göra det bästa utav."

Och det är just denna skillnad mellan den lilla och den stora världen som Zetterberg lyfte fram. Den stora världen består av stat och marknad, men det finns även den lilla världen. Och dessa tre delar har olika ideal, olika beslutsgångar och skilda mål - och ingen av dem bör ta över!

Sedan har han utvidgat världarna till fler: Även konst, vetenskap, religion och moral kanske inte mår bäst av att styras av statlig byråkrati, marknadsprinciper eller familjens svågerpolitik - de bör ha sina egna sfärer.

Den ekdahlska lilla världen hölls förstås uppe av marknaden. Utan kommunalt stöd drevs framgångsrikt teater och restaurang, medan den offentliganställde brodern hade ekonomiska problem.

När Hans Zetterberg presenterade programarbetet var budskapet att staten måste ta ett steg tillbaka, kanske inte främst för marknaden utan för att skapa utrymme för civilsamhället. Han talade om när detta blomstrade i Sverige, ungefär när "Fanny och Alexander" utspelar sig:

"Vi har en gång haft en kort period med ett vitalt civilt samhälle i Sverige: då var bönderna kungar på sina hemman, då grundades vad som nu är våra stora företag, då uppförde borgare vackra stadshotell och planterade alléer i sina städer, då byggde de kulturintresserade teatrar och de fromma kyrkor, då levde och sjöng folkrörelserna."

Framtiden blir förstås inte som det förgångna, och principer styr inte ensamma världen, det var Zetterberg mer än någon medveten om. Men han hade också en blick för idéers och visioners plats i politiken, som han beskrev dem i ett föredrag 2003:

"Vår vision av ett allsidigt samhälle skall vara som en molnstod om dagen och eldstod om natten i kampen om den centrala zonen. Vi kan i pragmatisk anda föra in dess idéer i den centrala zonen och uppleva glädjen av att de får en egen kraft och sprids och utvecklas till en ny mentalitet i vårt samhälle."