Ledare: Varnar för vindkraftverken

BESVÄRLIG BAKSIDA. Vindkraftens baksida: besvärliga och dyra reparationer.
Foto: MEDVIND/BENT SØRENSEN

Hur säker och tillförlitlig är vindkraften? Ja, den allmänna meningen är väl att den är just det. Men snart kommer den enorma danska satsningen på vindkraft att få ett rättsligt efterspel i domstol. Fundamenten till ungefär 1 000 havsbaserade vindmöllor håller nämligen på att spricka. Cementen har visat sig vara undermålig.

Det talas om reparationskostnader på 1,9 miljoner kronor styck vilket samlat innebär hundratals miljoner i skadestånd. Dels för att bygga om och dels för att kompensera för driftsstörning eller i värsta fall avstängning. Det är försäkringsbolaget Norske Veritas som ska reda ut det hela eftersom man satt standarreglerna. Och som nu samlat 12 reparationsföretag under sig i en krisgrupp.

Danska Dong Energy räknar med att 190 av deras vindmöllor till havs måste repareras varav 91 står i vid det ganska nyöppnade Horns Rev och som levererar ström till 200 000 danska hushåll. Även svenska Eon har drabbats i form av vittrande fundament på 60 vindkraftverk på Robin Rigg utanför Skottland och som ska ge el till 117 000 hushåll. De 48 vindmöllorna på Lillgrund i Öresund utanför Klagshamn och dit ägaren Vattenfall i går bjöd på studiebesök, har dock en annan bottenkonstruktion och berörs inte.

Problemet för vindmöllorna är att många landbaserade i Danmark nu  faller för ålderstäcket efter att ha snurrat så där 20- 25 år och måste bytas ut. Det talas om 4 500 inom tio år.

Helt klart är att den danska opinionen är inte lika lättflörtad som tidigare vad beträffar landbaserad vindkraft. För vårt grannfolk har tröttnat på störande vyer och lågfrekvent oljud från natursköna fält och åkrar. Därför vill opinionen i allt högre utsträckning placera de nya vindmöllorna i havet där de förhoppningsvis varken syns eller hörs.

I ett perspektiv är det bra eftersom en vindsmölla till havs förväntas producera 40 procent mer el än en mölla på land. Men i ett annat perspektiv är det betydligt sämre eftersom en vindmölla till havs kostar tre gånger mer att konstruera än en på land. Inte minst alla kablar som ska dras på havsbottnen. Att driftsunderhållet och reparationerna blir dyrare med båt och helikopter kan ju alla förstå. Och man ju exempelvis inte rycka ut när det stormar.

I dag har Danmark ungefär 5 000 vindkraftverk både på land och till havs och som svarar för drygt 28 procent av elproduktionen. Målet är 50 procent runt 2020. Det har gjort Danmark till världsledande på vindkraft efter Portugal och Spanien. Men det är som sagt inte problemfritt.

I Sverige finns det i   dag drygt 2  000 vindsnurror  varav alla utom 71 står på landbacken. I Skåne har vi sammanlagt 353 stycken. Men produktionen av svensk vindkraftsel ligger under två procent av totalen.

I den böljande energidebatten talas det ofta om den osäkra och farliga kärnkraften medan vindkraften ständigt beskrivs som effektiv och ofarlig. Det är göra det enkelt för sig. Kungliga vetenskapsakademin har nyligen tittat närmare på vindkraften och konstaterar att det är ett enda stort mångmiljardslöseri för svenskt vidkommande. Satsningen är meningslös eftersom vi redan har ett väl fungerande fossilfritt elsystem genom kärn- och vattenkraften. I stället menar vetenskapsakademins experter att pengarna borde lägga på att miljöförbättra transportsektorn som ju i dag svarar för 35 procent av koldioxid-utsläppen.

Den enda bra energidebatten är den där att alla energikällor diskuteras och ingen fredas.

Självklart har den av så många omhuldade vindkraften också en baksida.