LEDARE: Med röd och gul ryggrad

TAL. Med röda fanor i bakgrunden kan även en politisk redaktör i Kvällsposten tala - när det är på en demonstration mot FRA-lagen.
Foto: Christer Järeslätt

Årets sista dag är inne och vi ser fram emot ett nytt och förhoppningsvis gott 2015. Politiken lär inte lugna ner sig trots decemberöverenskommelsen. Det blir ett spännande år här hemma, och utrikes finns alla gamla tendenser, positiva och negativa.

Eftersom det samtidigt är min sista dag på KvP-redaktionen så tänker jag förbehållslöst ägna detta åt mig själv.

Jag har arbetat på Kvällsposten i 25 år och varit politisk redaktör och ansvarig för ledarsidan i 15 av dessa. Under den tiden har min ambition varit att fördjupa Kvällspostens regionala hemvist och vara en plats för kommentarer och debatt om Skåne och Sydsverige.

Utgångspunkten är att all politik egentligen är lokal, även beslut i riksdag och EU handlar til syvende og sidst om människorna och deras hem och arbetsplatser. Helt enkelt att vara en tidning som finns på en bestämd plats på jorden och i ett särskilt sammanhang.

I Kvällspostens publicistiska idé står några rader från min penna som belyser detta och formulerar tidningens hållning:

"Kvällsposten är en sydsvensk tidning med röd och gul ryggrad. Sydsverige och Skåne är ett gränsland och en brygga till kontinenten. Vi bejakar gränslandets traditioner av nyfikenhet på det främmande, öppenhet för nya impulser och en misstro mot gränskontroller, tullar och taggtråd."

Detta har vi i våra kommentarer försökt leva efter. Vi står för ett enat Europa, men samtidigt för den subsidiaritet som säger att besluten ska fattas så nära medborgarna som möjligt.


Självstyret inom Region Skåne har haft en varm vän i Kvällsposten. Men det gäller att här bygga en region som definieras av sitt centrum och hjärta, inte av gränsen. Därför är det bland annat rätt att ta bort så många hinder som det bara går, för Öresunds gemensamma arbets- och bostadsmarknad - och kulturliv. Kvällsposten preciserade visionen om Örestad redan innan jag arbetade på tidningen, faktiskt innan jag var född. Men än återstår hårt arbete för att förverkliga drömmen.

Utvecklingen har varit slingrig, men ändå gått i någorlunda rätt riktning. Förhoppningsvis har jag och Kvällsposten kunnat bidra en smula till den utvecklingen.

Ibland genom att skriva, kommentera, ibland genom särskilda kampanjer: Mest stolt är jag kanske för Kvällspostens stora anti-mobbningskampanj för några år sedan. Det kändes att den gjorde gott.


Ledarsidan har ingen makt, utom den att själv formulera sig och bestämma vem som får debattutrymme på sidan. Men ibland är pennan mäktigare än politiska partier, ibland kan man uträtta en hel del.

Detta kräver dock ihärdighet, upprepning av till och med de mest självklara ståndpunkter för att vinna gehör. När man skriver sin hundrade ledare om gränshinder är det lätt att känna sig trött, men vid den tvåhundrade så kanske det lossnar.

En ledarsida driver inte enbart egna frågor, den kommenterar och skildrar vad som tilldrar sig i samhället och politiken. Ibland räcker det alldeles med att berätta vad som sker, ibland vad som verkligen sker i det som synes ske.

För läsarna är inte dumma, de kanske inte är fullt ut informerade, och har inte lagt tid på att följa skeendet. Men de har andra kunskaper och kan alltså tänka själva. Ibland är deras slutsatser inte de man hoppats på, men då får man tala bättre för sin sak nästa gång.


Detta har varit spännande år på Kvällsposten, inte minst de jag jobbat tillsammans med. Som min förste chef Gunnar Branten, och andra på ledarredaktionen, min mångårige parhäst Jan-Olof Bengtsson - vi delade ett av ledarsidans pris. Och alla vikarier och frilansskribenter, de senaste åren Amanda Wollstad. Och många fler.

Uppgiften har varit att bilda och informera, ibland roa. Syftet har varit det som formulerades i Kvällspostens egna valmanifest inför valet 2006:

"Kvällsposten vill vara en kraft för förnyelse och ett mänskligt samhälle. Demokrati och öppenhet ska råda, men människorna ska vara myndiga och fria att forma sina liv efter sin vilja och sina värderingar.

Det kräver trygghet och skydd mot våld och brott. Det kräver goda institutioner och ansvarsfulla förtroendevalda.

Men också medborgaranda, civilkurage, tolerans och integritet av oss alla.

Och engagemang i lokalsamhället."

Gott Nytt År tillönskas alla läsare!