Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Ledare: Malmö är en del av Europa

Foto: Peter J Olsson

Malmö börshus största sal är nästan fullsatt av åhörare. Dessa är så entusiastiska att de i kaffepausen skyndar sig tillbaka för att vara på plats när det börjar igen - de vill inte missa en minut av fortsättningen!

Det är det femtonde Europaseminariet arrangerat av de svenska universitetens nätverk för Europaforskning i ekonomi, juridik och statskunskap. Den som har besökt bara några av dessa kostnadsfria bokseminarier har redan tillägnat sig en djup kunskap om Europa utifrån vetenskapens frontlinje just nu.

Förrförra året handlade det om Europa och krisen, i fjor om att EMU måste leda till en fiskal union. Och i år är ämnet arbetslöshet, migration och nationalism.

Grunden är varje år en antologi som samlar ett tiotal forskare.

Under seminariet deltog fyra av dessa, Petra Herzfeld Olsson, Andreas Inghammar, Lisa Pelling och Erik Wadensjö i en paneldiskussion. Ämnet var Migrationspolitiken och arbetslösheten.

Det handlar alltså om arbetskraftsinvandring och de effekter den får. Och vetenskapen är entydigt inne på att möjlighet till sådan är bra för ekonomier. Det bidrar till att såväl världens arbetskraft som produktionskapaciteten används så bra som möjligt. Det finns heller inget alls som tyder på att det skulle ta några jobb från svenska arbetslösa, snarare skapar arbetskraftsinvandring ekonomisk aktivitet som ger fler arbete.

Sådan invandring, som vi ju har igen sedan december 2008, består främst av antingen högkvalificerade, välutbildade experter, eller av dem som utför sådant som kräver mindre utbildning, som tillfälliga skördearbetare eller bärplockare.

Vad som kan vara störande är om det kommer arbetskraft och då handlar det i första hand om säsongsarbetare som konkurrerar med mycket låga löner och färre sociala  förmåner.

De stora utomeuropeiska länderna som arbetskraftsinvandring kommit från nu är Indien, där det mest handlar om kvalificerad arbetskraft, och Kina, där det är en blandning av båda sorterna.

Den forskning som tas fram inom nätverket presente­ ras vid dessa årliga bokseminarier är en väldigt bra illustration till hur universitets och högskolors uppdrag att sprida sina resultat till allmänheten och samhället i övrigt kan fungera.

Det är bara att hoppas att det blir såväl ett sextonde seminarium nästa år som många fler framdeles. Kunskap får man nämligen aldrig nog av.