Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

LEDARE: Ett valfritt föräldraskap

Ofrivillig barnlöshet. Vad skulle en legalisering av surrogatmödrarskap betyda?Foto: Johanna Svensson

Begreppet ofrivillig barnlöshet syftar inte längre på heterosexuella par som inte lyckas fortplanta sig. I rapporten "Assisterad befruktning - etiska aspekter" inkluderar statens medicinsk-etiska råd "alla som önskar få barn men har svårigheter att få det, oavsett om det beror på medicinska orsaker eller inte".

Definitionen speglar förändrade attityder i samhället. Det har dels att göra med ökad tolerans vad gäller sexuell läggning och civilstånd. Dels är det en konsekvens av stigande välstånd och fertilitetsteknikens framsteg.

Det är etiskt svåra frågor som etiska rådet har försökt reda ut. Exempelvis säger man sig ha satt barnens perspektiv i centrum. Men man vill samtidigt tillåta donation av befruktade ägg som blivit över efter IVF-behandling. Argumentet är att det skulle hjälpa många barnlösa. Men rådet resonerar inte kring reaktionerna hos barn som får veta att de har biologiska föräldrar och kanske syskon - en hel familj - någonstans i Sverige.

Däremot är det bra att rådet öppnar för att barnlösa ska kunna kombinera ägg- och spermiedonation. Att barnet då saknar genetiska band med sina föräldrar är ett överstigligt problem.

Rådet är oenigt i fråga om surrogatmödraskap. En majoritet säger ja, förutsatt att hanteringen inte är kommersiell, utan altruistisk. Det ska finnas en nära relation - helst släktskap - mellan surrogatmodern och föräldrarna. Det är en bra avvägning.


Den minoritet i rådet som har reserverat sig, befarar att en altruistisk modell med tiden kan glida över i en kommersiell. Den risken finns definitivt. Vem kan inte se för sig hur medierna börjar berätta om stackars Lisa, som inte har några kvinnliga släktingar men däremot en arbetslös bekant som gärna ställer upp. Men det är klart att denna kvinna skulle vilja ha en slant för besväret... En legalisering skulle också skapa ett socialt tryck på närstående att ställa upp som surrogatmödrar för barnlösa, som kan vara svårt att motstå.

Man kan, som sagt, se problem, men det finns ändå goda argument för att tillåta altruistiskt surrogatmödraskap.

Ett bra, inte alltför komplicerat förslag som rådet har, är att tillåta nedfrysning av ägg för alla kvinnor, inte bara sjuka, som i dag. Men kostnaden bör de bära själva, inskärper man.

Kostnaden, som sagt. Sjukvården har begränsade resurser. Kampen om vad som ska prioriteras kommer att hårdna, inte avta, i ett åldrande Sverige. Även om det är glädjande att det öppnas fler möjligheter för människor att bli föräldrar, är det inte självklart att det ska förvandlas till offentligt finansierade rättigheter.