Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Ledare: Det är viktigt att rösta i Europavalet

DYR RYMDFARKOST. Europaparlamentet i Strasbourg ser ut som något som landat från rymden. Kanske passande, även om många EU-parlamentariker vill stoppa den dyra flytten mellan Bryssel och Strasbourg.
Foto: Kristofer Sandberg

Vi har hört det sedan länge: Debatten inför Europaparlamentsvalet är kanske tyst nu, men vänta bara.

Tills partiernas valrörelser har kommit i gång.

Eller tills medierna har börjat sina valreportage.

Nu är partierna i gång, och vi i medierna i gång - snart kommer röstkorten från staten också.

Men finns det nerven i debatten som kan öka valdeltagandet till något så när anständiga höjder. Kanske inte.

Inte ens i Sverige har röstandet slagit igenom, här där folket alltid gått mangrant till valurnorna - även i kommuner där samma parti styrt i 30 år och av allt att döma kommer att styra i 30 år till.

Europaparlamentsvalet saknar den tydliga skillnaden mellan regering och opposition. Det är inte två block som står emot varandra och valresultatet kommer inte att avgöra vilken regering som sitter.


Just detta ingår som en del i Europaparlamentets kampanj - ja, parlamentet driver egen kampanj - för ökat valdeltagande: Det är annorlunda nu. Det som är annorlunda skulle då vara att resultatet i Europaparlamentsvalet skulle ge vinnande partigrupps kandidat posten som ordförande i EU-kommissionen, vilken därmed skulle bli lite av en regering.

Problemet är att detta inte kommer att hända. De svenska partierna håller inte särskilt tydligt med om sina gruppers kandidater. Och ingen grupp kommer att få majoritet. Vidare är det knappast troligt att medlemsstaternas regeringar kommer att avstå från möjligheten att vara med att bestämma.

De flesta regeringschefer anser dessutom att kommissionsordföranden ska ha goda kvalifikationer, och vilka kan i deras ögon vara bättre än att vara eller ha varit regeringschef?

Däremot är det annorlunda nu på fler sätt: Europaparlamentet betyder mer. Har mer att säga till om och börjar allteftersom växa upp till det ansvaret.


Så visst är det viktigt för svenska väljare att en partigrupp som står på den egna sidan är stor. Och kanske ännu mer viktigt vilka personer som sitter där. För Europaparlamentet är på ett sätt mer parlament än det svenska. Det finns en handlingsfrihet för parlamentarikerna, och en bra och energisk ledamot kan åstadkomma mycket. Även om hon eller han representerar ett litet parti i ett litet land som Sverige.

Därmed finns det mycket som kan åstadkommas. Framförallt när det gäller EU:s centrala uppgifter. Däremot finns det väldigt mycket där åsikterna inte spelar någon större roll.

Det gäller till exempel många av de frågor som tas upp i olika väljarguider på internet. Där finns det många frågor om mycket som mer hänger samman med svensk inrikespolitik. Visst, det är klart att det ger en viss bild av om man ska rösta med vänsterkandidater eller med borgerliga, men det är inte något som bestäms i Bryssel.

Ett annat argument, som är något bättre, är att en stor del av besluten i riksdag, landsting, region och kommun nu påverkas av vad som beslutas i EU. Och det är alldeles sant.

Men frågan är, när allt kommer omkring, om inte det viktigaste skälet att gå och rösta är att det manifesterar en vilja till att hålla Europa fritt och öppet mellan länderna, att vi aldrig mer ska skjuta på varandra, men i stället gemensamt garantera säkerheten utåt.

I en orolig värld är det inte så lite, om man sedan röstar på det ena eller andra viset.