"Kritiken mot Ulf Kristersson är hafsig"

Ansvarig minister. Ulf Kristersson är den som har fakta på sin sida - åtminstone i detta fall.
Foto: Nils Petter Nilsson

Fyra av tio svenskar som sjukskrivs har en psykisk diagnos. Det oroar socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M). I en DN-intervju i går berättade han att IFS (Inspektionen för socialförsäkringar) har fått i uppdrag att undersöka hur dagens sjukskrivningsregler fungerar för denna grupp.


Kritiken kom genast, bland annat från Aftonbladet och Dagens Arena: ministern anklagades för att vara kall och hård mot de sjukskrivna. I synnerhet kritiserades Kristerssons uttalande om att en sjukskrivning i sig kan vara nedbrytande för personer som mår dåligt psykiskt. Många kanske skulle må bättre av att jobba.

Kritiken mot Ulf Kristersson är hafsig, ty det är ingen hemsnickrad teori socialförsäkringsministern torgför. Det är väl känt att sjukskrivning i sig bryter ner, både psykiskt och fysiskt. Sverige har fått kritik av OECD för att psykiskt lidande människor sjukskrivs passivt och förväntas vila sig till hälsa, när ett mer aktivt tillvägagångssätt, från aktörer som försäkringskassan och arbetsförmedlingen, ger bättre prognos.


Gårdagens nyhet om att unga med aktivitetsersättning (förtidspension) löper störst risk att begå självmord säger en del om faran med ett liv utan arbetsgemenskap och de rutiner och strukturer som arbete ger.

Socialförsäkringsministerns utspel handlar inte heller om att tvinga deprimerade och utbrända till 40-timmarsvecka, utan om att - "i den bästa av världar" - snabbt ge denna grupp hjälp och stöd, och i lämpliga fall kombinera det med ordinationen att vara på jobbet åtminstone "några timmar i veckan".

Det är mycket som måste åtgärdas för att vi ska få bukt med sjukskrivningarna. Samarbetet mellan försäkringskassan och arbetsförmedlingen måste förbättras. Det råder stor brist på psykologer. Och ordinationen att gå till jobbet, som del av en psykologisk behandling, förutsätter att arbetsgivarna har ambitionen och kompetensen att hjälpa den sjukskrivna tillbaka. Det har de tydligen inte: enligt organisationen Hjärnkoll förlorar svenska företag över 15 miljarder årligen på bristande insatser mot psykisk ohälsa hos personalen. Arbetsgivarorganisationer borde vara mycket mer engagerade. Här behövs chefsutbildningar i psykosocialt arbete och bra förebyggande rutiner.


Det är framför allt kvinnor - ofta unga - som står för de psykiskt betingade sjukskrivningarna. Arbetsmiljöverket har redan fått i uppgift av regeringen att undersöka arbetsmiljön på kvinnodominerade arbetsplatser. Det är bra. Hur det skeva uttaget av föräldraledigheten påverkar kvinnors sjukskrivningsmönster ska också utredas. Även det är nödvändigt. Att ignorera fenomenet är ett svek mot kvinnorna. Och det är varken hållbart eller rimligt att sjukförsäkringen blir lösningen på ojämställdhet och livspussel som inte går ihop.