Kostnad för läkemedel är helt oacceptabel

I Sverige kan vi vara stolta över att vi sedan 1934 haft en lagstiftning  som kräver att om ett läkemedel ska finnas på svenska marknaden så ska  nyttan överstiga riskerna. Alltsedan dess har vi ställt högre och högre  krav på bevisningen att läkemedel gör nytta.

På 1950-talet infördes också ett subventions- system för att människor skulle ha råd med läke-medelsbehandling. Detta utvecklades successivt samtidigt som det infördes krav på att priset för läkemedlet skulle stå i proportion till nyttan. Ett läkemedel blev inte godkänt för användning om priset inte var rimligt.

Nu är situationen annorlunda. Läkemedel godkänns i dag fortfarande efter noggrann värdering av nytta och risker, antingen genom den europeiska eller svenska läkemedelskontrollen, men priset ingår inte i godkännandet.

Det förhandlas fram av Tandvårds- och Läkemedelsverket, som också bestämmer om ett läkemedel är tillräckligt bra för att subventioneras. Det här är svårt att förstå för många. Om medlet är effektivt borde det ju rimligen också kunna få subvention.

Dessutom saknas det tydliga och konsekventa regler för subventionerna.

Ett exempel är p-piller där det är individuellt hur man reagerar på medlet och därför subventioneras bara en del. Detta är något som kritiserats från gynekologhåll.


Nu har det tillkommit ytterligare ett problem. För receptbelagda läkemedel som inte ingår i läke-medelsförmånen råder fri prissättning. Då måste patienterna betala hela notan själv och här skiljer sig priserna från apotek till apotek.

Det föreligger dessutom stora skillnader mellan apoteken, vilket är något som lyfts fram av läkemedelsexperterna Mikael Hoffmann, Eva Andersén Karlsson och Ellen Vinge i en artikel i SvD 11 oktober. Så kan det inte förbli.

Regeringen har omfattande utredningsmaterial från de utredningar som gjorts om läkemedels- priser och läkemedelskostnader på sitt bord.

Prisfrågan om icke-subventionerade läkemedel måste tas med i den fortsatta hanteringen av allt det här utredningsmaterialet. Det är oacceptabelt att det kan skilja nästan en tusenlapp per förpackning av ett läkemedel beroende på vilket apotek du väljer att handla från.


BARBRO WESTERHOLM (FP),

riksdagsledamot och talesperson i sjukvårdsfrågor