Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Jan-Olof Bengtsson

Bengtsson: Rejäl bakläxa för skolorna

Kritiseras. Kunskapsklyftorna i Malmös grundskolor växer. Nu får kommunen bakläxa. Foto: PETER J OLSSON Foto: Peter J Olsson

Hört talas om att den svenska skolan ska vara "kompensatorisk och utjämnande?"

Ja, egentligen är det mest ett önsketänkande.

 Alltså hur eleverna, oavsett föräldrarnas utbildningsbakgrund, ska ges samma möjligheter att klara målen och nå gymnasiebehörighet. Statistiken visar istället hur klyftorna växer. Klart är att föräldrarnas utbildningsbakgrund är fortsatt starkt avgörande för elevresultaten.

Lärarnas riksförbund publicerade i början av september en rapportserie utförd på 21 orter runt om i landet på temat: "Lokala prioriteringar och nationella intressen - skillnader i svensk skola". Malmö var en av städerna. Man skriver:

"Elever med utomnordisk bakgrund är kraftigt överrepresenterade både när det gäller att inte påbörja gymnasiet och att avbryta sina gymnasiestudier".

Tyvärr är det lätt att förstå att bland nyinvandrade elever i Malmö 2012 misslyckades 82,9 procent att uppnå gymnasiebehörighet.

Siffror som Lärarnas riksförbund tagit fram för just Malmö visar att bland elever födda 1995 med svensk bakgrund och med föräldrar med förgymnasial utbildning, klarade 83 procent gymnasiebehörighet.

Bland kamraterna med exakt samma kriterier, men med utländsk bakgrund, var behörigheten nere i 60 procent. En skillnad på 23 procentenheter! I rapporten står det:

"Svensk grundskola har förvandlats från ett av världens mest likvärdiga skolsystem till en skola där kunskapen om en elevs bakgrund gör det relativt enkelt att förutspå, om och i vilken utsträckning, han/hon kommer att lyckas med sina studier".

Det är många som insett allvaret av att utbildningsklyftorna ökar i Malmö. Och där stadsdelsnämnderna nu fråntagits ansvaret för grundskolan för att politikerna saknat kompetensen. Stiftelsen Läxhjälpen är en sådan aktör som vill hjälpa och finns i staden sedan i fjol. Här erbjuds elever på fyra skolor, i åttan och nian, och i grupper om fem, gratis läxhjälp av avlönade högskolestudenter. Man möts två gånger i veckan och tre timmar åt gången. Målet är att öka gymnasiebehörigheten.

Rykande aktuella siffror från Läxhjälpens arbete på ett 20-tal skolor runt om i landet i utsatta områden avseende läsåret 2012/13, visar följande: Betygen höjdes i snitt i sex ämnen per elev. Flest höjningar i matematik och svenska. Av de hjälpta avgångseleverna nådd 84 procent behörighet till gymnasiets nationella program medan 15 procent påbörjade gymnasiets introduktionsprogram.

Rent antalsmässigt är det visserligen inte frågan om särskilt många elever, men idén om läxhjälp som kunskapsöppnare håller hela vägen fram. Att antalet står i relation till tillgängliga resurser (läxhjälpare) handlar så klart om hur villiga företag är att hjälpa till ekonomiskt. I Malmö står bland annat MKB, Riksbyggen, Percy Nilsson och Dan Olofsson bakom. Senaste tillskottet är Viktoria Park med Greg Dingizian. Med små medel görs enastående stora saker.

"Med tanke på att samtliga elever vid start låg på underkänt i ett eller flera ämnen så är det fina resultat", säger Maria Arneng som är verksamhetsledare för Stiftelsen Läxhjälpen. "Alla våra elever höjde sina betyg!"

Lärarnas riksförbund är inte nådig i sin samlade kritik över hur skolfrågan skötts i Malmö under den mångåriga socialdemokratiska ledningen. Och skriver:

"Malmö har svårt att klara sitt elevuppdrag. Dagens lokala styrning har inte blivit den garant för likvärdighet som förutsågs i samband med kommunaliseringen".

Kan också uttryckas med ett enda ord - bakläxa!

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!