Dimridåer råder inom försvarspolitiken

Ridå. Dimma över Kreml, eller över den svenska försvarspolitiken.
Foto: AP

Försvarsutskottets vice ordförande, Moderaternas Cecilia Widegren, har gått på offensiven under sommaren och översköljt landets lokaltidningsredaktioner med försvarsanknutna debattartiklar. Det talas om miljardsatsningar på det svenska försvaret, inte minst i Widegrens egna hemtrakter kring Skaraborg. Så har Moderaterna slutligen vaknat och insett i vilket sorgligt skick det svenska försvaret befinner sig i? Det är lätt att få den uppfattningen, det talas om stora summor och inte bara på debattplats.

Tyvärr är framtiden inte fullt så ljus som Widegren vill låta påskina. "Satsningarna" är i själva verket sedan länge planerade och budgeterade för och inget tyder på att några nya summor kommer skjutas till utöver de redan fastslagna.

2008 tillsatte alliansregeringen den så kallade genomförandegruppen som av kostnadsskäl strök ett antal planerade projekt i försvarets materielplan. Dessutom införde alliansregeringen nya rutiner, som innebär att alla budgetposter överstigande 200 miljoner måste redovisas för och godkännas av regeringen. Widegren och Moderaterna kan alltså prata om regeringssatsningar trots att det egentligen handlar om sedan länge eftersatt underhållsarbete, planerat och budgeterat av försvarsmakten själva.

De miljarder som hävdas satsas på försvaret i Västsverige är alltså i själva verket genomförandet av ett renoveringsarbete av cirka hälften av Sveriges omkring 120 Stridsvagn 122, ett av de projekt som ströks 2008 och som sedan dess dessutom har minskats i omfattning. Och de 122 miljoner som "satsas" på en om- och utbyggnad av flygplatsen i Karlsborg ska användas till att lägga om asfalt, bygga ett nytt flygledartorn och förlänga landningsbanorna.

Underhåll som om det inte genomförs nu riskerar att lämna Karlsborg, där bland annat fallskärmsskolan håller till, i så dåligt skick att den beläggs med flygförbud.

Säkerhets- och försvarspolitik är inte en lätt värld att få insyn i. I takt med att färre journalister ges möjligheten att på allvar fördjupa sig i ämnet blir det lättare för den som vill att lägga ut dimridåer om allt från hotbild till budget, med god hjälp av lika delar fikonspråk och överdriven användning av den stora röda stämpeln märkt "hemligt".

I måndags skrev professor Stefan Hedlund på SVD brännpunkt om den, som han menade, felaktiga bilden av Ryssland som målas upp i den svenska försvarsdebatten. Han hävdar att "företrädare för det svenska försvarsindustriella komplexet" felaktigt skulle sprida bilden av att Ryssland är i färd med en omfattande militär upprustning.

Till stöd för sin syn på Rysslands militära förmåga drar Hedlund upp enskilda exempel på materielsystem som ligger efter tidsplan, ungefär tjugo procent av samtliga planerade projekt förra året.

Det lämnar dock åttio procent enligt eller före tidsplan, en siffra som Sverige förmodligen borde vara avundsjuka på. Helikopter 14 skulle till exempel vara levererad till det svenska försvaret och i verksamhet 2008, men kommer finnas ute på förbanden tidigast 2018 och inte ha ubåtsjaktsförmåga före 2020. Det svenska försvarets hela bemanningsstruktur IO14, så kallad för att den skulle vara på plats 2014, kommer vara genomförd allra tidigast 2019. Aningen allvarligare än försenade robotar.

På centrum för Rysslandsstudier vid Uppsala universitet där Hedlund är verksam sitter för övrigt Katarina Engberg från regeringskansliet i styrelsen. Engberg är departementsråd vid försvarsdepartementet och arbetar huvudsakligen med den omvärldsanalys som ligger till grund för svensk försvarsplanering.

Synen på Ryssland känns igen. Men upprustningen går i allt väsentligt enligt plan, och det var länge sedan det ryska försvaret befann sig på en "låg nivå". Sverige är däremot på väg dit med stormsteg, oavsett vad Widegren har ägnat sommaren åt att få oss att tro.