Den svenska rättvisan klarar inte hedersmord

Maria Barin Aydin mördades med över 100 kniv- och saxhugg av sin yngre bror för drygt ett år sedan. Efter tingsrättens dom kom hovrätten fram till att broderns ungdom ledde till att fängelsestraffet, som normalt skulle ha varit högre, först kortades och sedan ersattes av en ännu kortare fyraårig ungdomsvård.
Foto: Ludvig Thunman

Mordet på Maria Barin Aydin i Landskrona var sällsynt brutalt med ett stort antal hugg med kniv och sax, dödskampen var utdragen och förenad med smärta och skräck. Många av de försvårande faktorer som lagstiftningen räknar upp i samband med straffmätningen förelåg.

Två domstolar har slagit fast vem som bortom rimligt tvivel är gärningsman – Marias yngre bror. Och vidare anses fastslaget att det finns ett hedersmotiv; detta märkliga ord, som trots den egentliga betydelsen står för våld förankrat i en kulturell miljö.

När hovrättens dom kom i förra veckan bekräftades allt. Men straffet sänktes ordentligt från tingsrättens dom. Hovrätten kom fram att broderns ungdom ledde till att fängelsestraffet, som normalt skulle ha varit högre, först kortades och sedan ersattes av en ännu kortare fyraårig ungdomsvård. Ja, också 500 kronor till brottsskadefonden.

Skälet är hans låga ålder.

Om besvikelsen över detta skrev i går på sidan 4 här i Kvällsposten den mördades syster Saga Lönnelid, som också engagerat sig som ledamot i Riksorganisationen Glöm aldrig Pela och Fadime.

Hon noterar att det inte var något barnsligt över broderns agerande och brott:

"Det kan knappast ha handlat om en impulsiv handling, med vetskapen om broderns tidigare hotelser och våldshandlingar, allt ursprunget i broderns åsikter om Marias sätt att leva."

Och så är det utan tvekan. Det finns i och för sig en humanitär klokhet i att alltför unga brottslingar i normalfallet inte ska dömas till samma straff som fullvuxna. Men det finns undantag. Och detta borde vara ett tydligt sådant: Brodern är 17 år, får rösta i nästa riksdagsval och mordet är ett så kallat hedersmord.

Det är alldeles uppenbart att svenska rättvisan inte riktigt klarar av att hantera sådana. Det gäller både straffmätning och skyddet för dem som är hotade.

Att vi har alldeles för svårt att skydda kvinnor från våldsamma män är från början tydligt. Flera brutala och tragiska mord bara i Skåne och bara de senaste åren vittnar tydligt om detta. Kvinnor som jagas av tidigare relationer som är ute efter att skrämma, misshandla eller till och med mörda dem är redan de alltför oskyddade. Bland annat finns ofta ett problem med gemensamma barn.

Hedersmordshot har ytterligare en dimension. Det är inte en ensam galning som känner sig kränkt, utan ett antal personer, en släkt eller till och med en större gemenskap.

Det kännetecknande är att mördarna kan känna uppmuntran och uppskattning när de utför sina brott. Samt att mordet ofta är diskuterat och planerat.

Det kan ibland vara så att det finns flera tänkbara gärningsmän. Och då blir det för enkelt om straffet kan bli betydligt mildare ifall man "ger uppdraget" till någon som är under 18 år - och som kanske har svårast att bryta det gemensamma vansinnet och säga nej.

Hedersbrottsproblematiken har kommit in i lagen, men lag och domstolspraxis har ännu inte fullt ut anpassats.