Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Debatt: Vi kan göra skillnad!

Malmö kvinnojour larmade för inte länge sedan om läget för de utsatta kvinnorna under semestertider. De talade om de kvinnor och barn som under ledigheter får ett försämrad skydd och en utökad utsatthet. Ledigheter är en tid då myndigheter såsom socialtjänst, polis och skolor stänger ned eller minskar sin personalstyrka drastiskt. Det är också en tid när man som utsatt är mer förvisad till sitt hem. Vi vet att det pågår inom hemmets fyra väggar och att de enda som kan vara vittnen till det som händer är barn.

FAKTA

Debattera I GT

Vi välkomnar politisk debatt, inte minst lokal och regional. Mejl: debatt@gt.se Fax: 031-725 90 02.

Artiklarna får inte vara längre än 2 600 tecken inklusive mellanslag. Arvode ges normalt inte och manus returneras ej.

Redaktionen förbehåller sig möjligheten att korta och rätta insänt material.

När myndigheterna inte räcker till och många ideella verksamheter inte heller har möjlighet att ha öppet, då återstår bara vi. Alla vi runtomkring. Och vi är många. Vi kan tillsammans både förhindra och förebygga våld i hemmen. Vi kan alla göra det lilla men ändå det som kan gör enorm skillnad för de utsatta. Vi kan ringa på hos grannen vi är oroliga för, anmäla brott vi får kännedom om och höra av oss till socialtjänst vid oro för att barn far illa.

235 brott per månad

I Skåne anmäls det ungefär 235 brott i nära relation varje månad. Det är alltså bara de anmälda brotten. Enligt Brottsförebyggande rådets (BRÅ) rapport från maj 2014 så anmäls bara fyra procent av brotten i nära relation.

Det finns ett enkelt sätt att visa att du bryr dig, att du i alla fall vill stå upp för dig och dina medmänniskors rätt till ett liv utan rädsla och oro för våld och hot. När du hör något eller ser något som oroar dig i just ditt hus. Då finns det faktiskt något du kan göra. Du kan ringa på, du kan ta med dig en vän, en sambo eller annan granne om du känner dig otrygg och du kan ringa polisen. Det är tre enkla steg som kan rädda liv. Vi kallar det Huskurage. Det är en policy och handlingsplan för hur du som granne kan agera vid oro för våld i nära relation. I de flesta fall av grövre brott eller misshandel i nära relation, så har grannarna vetat vad som pågått. De hade hört, sett eller anat. Men de har inte agerat. Det är det enkla som ändå kan vara så svårt. Att gå över till grannen, ringa på och fråga hur det är. Att fråga barnet som sitter ensamt hur det är hemma och att slå numret till polisen när situationen känns akut eller hotfull.

Det här våldet inom hemmets fyra väggar ska inte få fortsätta. Det är att överge de som behöver det som mest. Att införa en policy i sitt hus fungerar både preventivt och kan förhindra pågående våld.

Det är det enkla som ibland är det svåra. Det behöver inte var svårare än så att rädda liv.

Gå in på www.huskurage.se för att läsa mer och ladda hem en policy och rutin att använda i ditt hus vid oro för våld i nära relation.

 

NINA RUNG, utredare på Familjevåldsenheten inom Stockholmspolisen och initiativtagare till Huskurage.

PETER SVENSSON, utbildare inom våldsprevention och initiativtagare till Huskurage.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!