Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Debatt: Stora politiska utmaningar

2014 blir ett svenskt supervalår. Först val till Europaparlamentet och sedan i september de allmänna valen till kommun, landsting och riksdag. Även om Sverige har en i jämförelse stark ekonomi och sunda statsfinanser innebär krisande banker utomlands och oroväckande politiska tongångar stora utmaningar även för oss.

Nya Moderaterna har tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram en EU-plattform att behandlas på arbetsstämman 2013 med sikte på valrörelsen 2014. Det finns anledning att i den plattformen bära med sig erfarenheterna av hur Sverige har hanterat sin ekonomi under de senaste krisåren, hur den svenska regeringen med fast hand har lotsat Sverige i genom och förbi en kris som annars hade kunnat bli lika djup som den i andra länder i Europa.

Det måste vara lika självklart att använda skattebetalarnas pengar på ett effektivt och ansvarsfullt sätt inom EU som vi har gjort och gör i Sverige! Svensk skattemoral med ett fungerande system som medborgarna hyser respekt för står också i stark kontrast till de villkor som gäller i ett antal andra länder. Svårigheterna att få ihop finanserna beror inte bara på utgifterna utan också på bristen på intäkter.

Sysselsättningsgraden är mycket högre hos oss tack vare kvinnornas delaktighet på arbetsmarknaden. Det finns bedömningar som visar att EU:s bruttonational­produkt skulle öka med cirka 25 procent om kvinnors sysselsättningsgrad var lika stor som männens.

En uppenbar risk med den senaste tidens ekonomiska utmaningar inom EU är att enskilda länder och kontinenten som helhet riskerar att slitas sönder av populistiska krafter och ytterkantselement. Nynazister tvekar inte att handgripligen ge sig på meningsmotståndare och på den andra sidan marscherar kommunister till ljudet av smattrande röda fanor. Nu behövs moderation och sammanhållning! Som kontrast till inskränkt nynationalism behövs ett förhållningssätt som ser att Europas styrka är dess mångfald.

Den internationella finanskrisen och den efterföljande skuldkrisen har såväl visat på EU-samarbetets styrka som på de omfattande utmaningar som nu väntar medlems­länderna och unionen som helhet. Ekonomisk ansvarslöshet utan säkerhetsmarginaler i statsfinanserna, överbudspolitik och brist på strukturella reformer har lett till en situation med stora underskott och hårda besparingsprogram i många medlemsländer. Nedskärningar i välfärden är mer regel än undantag. Oron och rädslan har ett politiskt pris.

Det är en utveckling som ställer höga krav på att vi gemensamt arbetar för att såväl lösa de akuta problemen som långsiktigt lägga grunden för ökad konkurrenskraft och tillväxt.

Det skapar förutsättningar för nya jobb och trygga välfärdssystem. I detta arbete kan Sverige spela en viktig roll. Den ansvarsfulla ekonomiska politik med stabila överskottsmål och tydligt finansiellt ramverk som bidragit till att läget är ljusare i Sverige bör bli vägledande för fler. Den nordeuropeiska tillväxt­korridoren kan lyftas fram som ett gott exempel. Och det finns länder som tagit sig samman. Reformer som är bra för ekonomin behöver inte kosta pengar. Se på de tre baltiska länderna!

När det ropas på enkla lösningar i Europa ska Nya Moderaterna medverka till att Sverige är en röst för respekt, återhållsamhet och ekonomisk effektivitet inom EU.

HANS WALLMARK

Riksdagsledamot (m)

Ordförande i Europaarbetsgruppen