Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Debatt: Prata politik istället för varumärke

FAKTA

Debattera

i Kvällsposten

Vi välkomnar politisk debatt, inte minst lokal och regional. Debattartiklar avsedda för sidan två sänds med e-post till ledare@kvp.se.

Artiklarna bör understiga 2 600 tecken inklusive mellanslag. Arvode ges normalt inte.

Redaktionen förbehåller sig möjligheten att korta och rätta insänt material.

Representanter för de socialdemokratiska ungdomsförbunden i Norden hävdar att högern kidnappat den nordiska modellen. Inget kan vara mer felaktigt! Det är nämligen de svenska Socialdemokraterna som varumärkesskyddat begreppet hos patent- och registreringsverket (PRV).

Det är inte heller, som S påstår, höga skatter som gjort att Sverige stått starkt rustat inför skuldkrisen i Europa - tvärtom. Erfarenheter visar på tydliga sysselsättningseffekter av jobbskatteavdrag på olika håll. Storleken på effekterna i Sverige varierar beroende på forskare, men bedömningarna ligger mellan 70 000 och 120 000 årsarbetskrafter. Detta har Danmarks socialdemokratiska statsminister Helle Thorning-Schmidt tagit intryck av - en liknande reformagenda planeras nu i Danmark!

Alla Nordens länder har tyvärr inte klarat den ekonomiska krisen lika väl. Förutsättningarna för god krishantering har varit ordning och reda i offentliga finanser. Men de som verkligen gjort jobbet är alla samhällsbärare - de som återfinns i skolorna, i verkstäderna, på sjukhusen och kontoren.

 

Historiskt har det nordiska samhällsbygget formats av arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen. Man kan dock inte komma ifrån även andra såsom exempelvis frikyrkorörelsen, folkskolan, alla företagare, universiteten, miljö- och kvinnorörelsen. För att nämna några ytterligare! Det handlar om ett klimat av samarbete, tillit och samverkan. Den värdemässiga grunden är intressant och får inte förträngas. Det är mycket mer än fack och ett parti!

Nordens unga socialdemokrater talar om systemskifte, men de verkar inte inse att nya tider kräver nya lösningar. Synen på arbetslöshetsförsäkringen från Socialdemokraterna är både gammal och felaktig. Ersättningsnivån ses som det enda viktiga. Den socialdemokratiska bidragspolitiken gömde, glömde och dömde människor till passivitet. Resultatet blev ett växande utanförskap som på sikt hotade såväl välfärd som sammanhållning i Sverige.

A-kassan är förvisso det ekonomiska stödet vid arbetslöshet, men inte den enda hjälpen. Med förmedlare, praktikplatser, arbetsmarknadsutbildning och andra aktiva insatser har matchningen förbättrats. Genom sänkt arbetsgivaravgift för unga och genom att vi har infört flera anställningar med stöd har det gjorts billigare att anställa. Med jobbskatteavdraget är det mer lönsamt att arbeta.

En socialdemokrati som talar politik i stället för varumärkesskydd, som slutar skylla ifrån sig och uppvisar reell transparens vore därför att föredra och skulle rent av kunna bidra med något i Norden!

 

Hans Wallmark, riksdagsledamot och ledamot av Nordiska rådet

Christina Husmark Pehrsson, riksdagsledamot och vice ordförande i Sveriges delegation till Nordiska rådet.