Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

DEBATT: Nästa Öresundsförbindelse

Öresundsregionen är en viktig tillväxtmotor för både Sverige och Danmark. Utredningar visar att Öresundsbron sedan invigningen den 1 juli 2000 har skapat stora värden i form av ökad tillväxt, fler jobb och minskade kostnader för exempelvis arbetslöshetsersättning. Pendlingen över Öresund har flerfaldigats och öppnat nya vägar till jobb. Det visar värdet av infrastruktur som ger människor ökade möjligheter att bo, arbeta och studera var de vill i en region, även om den som i Öresundsregionen omfattar två länder.

Som gränsregion med omfattande godstrafik och betydande arbetspendling är Skånes infrastruktur av stor betydelse för hela Sveriges utveckling. Hälften av allt godsvärde som kommer till Sverige passerar Skåne, vilket gör regionens godsstråk till en nationell fråga. Årligen rullar drygt en miljon lastbilar genom Skåne. Prognoserna pekar på kraftigt växande flöden av transittrafik. Trafik - verkets kapacitetsutredning identifierade flera hotande framtida flaskhalsar i Skåne, brister som kräver åtgärder under nästa planperiod.

Det är självklart att den kraft och potential som finns i Öresundsregionen skall värnas. Ett framtida effektivt transportsystem som underlättar för människor att resa och gods att transporteras, såväl inom regionen som mellan Skandinavien och Centraleuropa, är en hörnsten i arbetet att tillvarata denna potential. I regeringens beslut om direktiv till åtgärdsplanering, som bland annat bygger på Trafikverkets kapacitetsutredning, står det därför att Trafikverket särskilt skall beakta Skånes nationella funktion som transportnav när planen för perioden 2014-2025 utformas.

En viktig framtidsfråga är behovet av en ny Öresundsförbindelse. Vid ministermötet på Lernacken den 15 juni 2010 enades Sverige och Danmark om att undersöka behovet av och förut sättningarna för en ny Öresundsförbindelse för väg och järnväg mellan Helsingborg och Helsingör. Den visade att på sikt kommer en ny fast förbindelse att behövas. Kapacitetsutredningen, som fick i uppdrag att arbeta vidare med frågan, bekräftade behovet. Utgångspunkten för en ny Öresundsförbindelse måste vara att den ska bidra dels till att stärka regional tillväxt och integration, dels till att undanröja flaskhalsar för godstransporter mellan Sverige och kontinenten samt lägga grunden till ett mer hållbart transportsystem.

HH-förbindelsen är den lösning som bäst uppfyller dessa kriterier, samtidigt som förbindelsen kan finansieras med hjälp av brukaravgifter på samma sätt som Öresundsbron. HH-förbindelsen är därför vårt förstahandsval för framtida förbindelser över Öresund.

PIA KINHULT, regionstyrelsens ordförande (M), Region Skåne.

PETER DANIELSSON, kommunstyrelsens ordförande (M).

STEPHAN MÜCHLER, vd Handelskammaren.