Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Debatt: Helsingborg-Helsingör!

TUREN ÄR SNART kommen till en fast förbindelse även mellan Helsingborg-Helsingör. I går presenterades en detaljerad plan för en sådan. Foto: Sara Strandlund
Knappt har konfettin från invigningen av City-tunneln i Malmö sopats upp förrän en detaljerad plan för en fast förbindelse i norra delen av Öresund presenteras. Det är IBU-Öresund, vilket betyder infrastruktur- och stadsutveckling vid Öresund, som håller slutkonferens och presenterar vad som krävs i järnvägar och järnvägar de närmaste decennierna. Det är ett samarbete mellan Region Skåne och de två regionerna på Själland.

Kärnpunkten i det aktuella förslaget är en ny fast förbindelse över Sundet
i norr. Mellan Helsingborg-Helsingör ska ett antal tunnlar finnas för person- och godståg och för vägtrafik.
32 miljarder danska kronor beräknas investeringen bli, väl i klass med Öresundsbron och minst fyra gånger dyrare än Citytunneln.
Om den svenska regeringens utredning, som är en följd av det svensk-danska ministermötet i juni i år, kommer med en lika storstilad plan vet vi inte. Men IBU-Öresund talar väl för att behoven kräver detta.

Det bästa är att beräkningarna tyder på att förbindelsen kan bli en lönsam investering. Precis som Öresundsbron och Stora Bält-förbindelsen kommer den att kunna betalas med trafikavgifter.
Danska regionstyrelseordföranden Vibeke Storm Rasmussen förklarar att den även kunde täcka delar av den behövliga ringlinjen kring Köpenhamn.
Det betyder att om danskarna tvekar - de är ju upptagna av Fehmarn Bält, som i nuläget kan räknas hem lika lätt - så kan det bli en god affär för Sverige att ensamt bygga HH-förbindelsen.

Mycket av vinsterna kommer uppåt landet, precis som det faktiskt tycks vara så att en hel del av den samhällsekonomiska vinsten av Fehmarn Bält hamnar till och med norr om Smålandsgränsen.
HH-förbindelsen är ett jätte-projekt - men det räcker inte med det för att den fulla kraften i södra Skandinavien ska kunna utvecklas.

Höghastighetståg både mellan Öresund och Stockholm/Oslo, samt mellan Köpenhamn och Hamburg, är också viktiga beslut.
Det europeiska snabbtågen måste hänga ihop.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!