Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Debatt: Försvara Malmös sprutbyten

Den skånska sjukvården och dess politiker har i många år stöttat utvecklingen av smittskydd för sprutnarkomaner. En blocköverskridande samsyn om vikten av att utveckla och utvidga den snart trettioåriga sprututbytesverksamheten har resulterat i att Skåne har Sveriges enda offentliga sprutbytesprogram.

Inom övriga EU är tillgång till rena sprutor en självklar del av smittskyddsarbetet, men i Sverige är det fortfarande kontroversiellt att erbjuda narkomaner möjlighet att skydda sig själva och andra mot blodsmitta. I Skåne har vi lämnat det politiska käbblet bakom oss och bedriver i Malmö, Lund och Helsingborg en uppskattad verksamhet som har stort förtroende hos brukarna.

Därför förvånar det oss, som under åren genom politik, forskning och egna erfarenheter följt verksamheten, att man planerar att halvera kuratorstjänsten i Malmö, den enda kuratorstjänsten vid de skånska sprututbytesprogrammen. Det skulle innebära att de 750 personer som årligen besöker Malmöprogrammet endast får tillgång till en halv kuratorstjänst.

Programmet är en brygga för att slussa människor med injektionsmissbruk in i vård och behandling. Detta innebär kraftigt minskade kostnader för samhället. De fall av hiv, hepatit och annan blodsmitta som man avvärjer sparar mångmiljonbelopp inom den övriga sjukvården. Trots omfattande testning har inga nya fall av hiv upptäckts vid de skånska sprututbytesprogrammen.

Kuratorn arbetar med motiverande samtal, ger lindring och tröst samt stöd i kontakter med myndigheter. Kuratorn spelar också en viktig roll i samarbetet med forskningen och som utbildare inom narkotikaområdet. Genom verksamhetens unika kontakter med regionens injektionsmissbrukare får vi stora kunskaper om nya missbrukspreparat, nya användargrupper, förändrade användningsmönster samt smittspridning. Kvalificerad kuratorskompetens är viktig för att sammanställa, analysera och sprida denna information.

Förutom rena sprutor och kanyler erbjuds Malmöprogrammets besökare även provtagning, preventivmedelsmottagning och medicinsk omvårdnad. I och med tillkomsten av den så kallade sprutbyteslagen är den kurativa delen obligatorisk. Det framgår redan av lagens portalparagraf, i vilken det sägs att verksamheten ”skall bedrivas på ett sådant sätt att den enskilde kan motiveras för vård och behandling”. Enligt lagen är det med andra ord inte tillräckligt med renodlade medicinska insatser.

Det finns inga tecken på att missbruket minskar i Sverige. Att i ett sådant läge skära ner den motiverande insatsen i sprututbytesprogrammet är mycket oklokt. Vi vänder oss därför starkt emot planerna på att den kurativa insatsen på sprututbytesprogrammet i Malmö halveras.


Marika Bjerstedt Hansen (S)

Socionom, kommunpolitiker


Björn Fries (S)

Narkotikadebattör, tidigare narkotikasamordnare


Mikael Johansson

Ordförande i Skånes brukarförening


Morgan Johansson (S)

Folkhälsominister 2002–2006


Björn Johnson

Docent i socialt arbete, Malmö högskola


Bengt Svensson

Professor i socialt arbete, Malmö högskola