Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Csaba Perlenberg

Fallskärmar är inte en arbetsförmån

Malmö Stadshus. Foto: JENS CHRISTIAN/KVÄLLSPOSTEN
Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida. Foto: NORA LOREK

Malmö Stad lägger alldeles för mycket pengar på att bli av med anställda.

Detta är en opinionstext av Csaba Bene Perlenberg, fristående medarbetare på ledarsidan. KvP:s politiska hållning är liberal.

Arbetsplatskonflikter, olämpligt beteende och andra kniviga personalärenden är uppslitande historier. Kollegor, arbetsgivare och arbetstagare samt vänner och familjemedlemmar kan alla lätt bli indragna i situationer som tack vare den hårda svenska arbetstryggheten inte kan lösas på annat sätt än att en anställd skiljs från sin arbetsplats med en klumpsumma som smörjmedel. Det är en i grunden rimlig lösning givet att arbetsplatser i grunden ska vara trygga miljöer - inte bara i vardagen, utan även vid situationer där anställda måste skiljas från en arbetsplats. 

 

Däremot är det inte rimligt att sätta i system att offentliga medel används för att täppa till taskig personalpolitik eller misslyckade rekryteringar. 

 

Frågan är hur det egentligen står till med pengarullningen i Malmö Stad. Sedan 2013 har 499 offentliganställda köpts ut till en sammanlagd kostnad av 125 miljoner kronor, rapporterar Sydsvenskan. Under de senaste 14 månaderna har 156 anställda köpts ut för en kostnad av 40 miljoner. 

Sydsvenskans siffror visar också att kostnaderna nästan fördubblats på fem år: 2013 kostade det Malmö Stad 12,4 miljoner kronor att göra sig av med anställda. 2017 lades det 22,7 miljoner kronor. Varje år sedan 2013, förutom 2016, har inneburit en ökning från föregående år. Det visar på att det knappast råder någon restriktiv hållning i utköp.

 

I flera fall handlar det heller inte om uppenbar misskötsel utan om bristfälliga rutiner hos Malmö Stad. I ett fall köpte kommunen ut en lärare för 700 000 kronor efter att kommunen bland annat ansåg att den anställde hade bristande kompetens. Det torde ju ha varit något som kommunen borde ha säkerställt redan under rekryteringsfasen. I ett annat fall gjorde sig Malmö Stad av med en chef efter bara tre dagars anställning - som kommunen redan köpt ut för tre år sedan, avslöjar Sydsvenskan. Sammanlagd kostnad: 2,6 miljoner kronor för två fallskärmar. Kommunen hade inte reagerat på det tidigare utköpet under rekryteringsfasen. 

 

Malmö Stad har inte råd att göra sig av med anställda på löpande band - vare sig ekonomiskt eller anseendemässigt. De senaste åren har personalomsättningen varit ovanligt hög inom kommunen, inte minst gällande förskole- och grundskolelärare. Alldeles för många flyr kommunen på grund av olika skäl, inte minst att det upplevts vara påfrestande att jobba i staden. Det sänder onekligen motstridiga signaler när Malmö Stad spenderar hisnande summor på att göra sig av med personal samtidigt som staden inom andra sektorer har stora problem att behålla anställda. 

 

Malmös rekryteringsprocesser måste genomlysas och stärkas. Fallet med chefen som fick gå efter tre dagars anställning visar på att staden har mycket kvar att göra. Om Malmö Stad är redo att kasta pengar på att bli av med anställda, är det knappast de mest kvalificerade och lämpliga som lockas av utsikten att bli kommunalanställd. Samtidigt måste det i en kommunal organisation med 26 000 anställda finnas omplaceringsmöjligheter i stället för att använda avgångsvederlag som automatisk krockkudde.

 

Kommunala fallskärmar får inte bli en arbetsförmån.

 

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida.