Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Csaba Perlenberg

Varför beställde Helsingborg en dålig köprapport om HH?

Helsingborg stad borde försöka få tillbaka de 150 000 kronor som lagts på en köprapport om HH-förbindelsen.
Foto: CSABA BENE PERLENBERG / KVP
Csaba Bene Perlenberg, fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida.
Foto: NORA LOREK

Helsingborg stad har lagt 150 000 kronor på en köprapport från en byrå med kopplingar till arbetarrörelsen, i vad som verkar vara ett illa dolt försök att opinionsbilda gentemot Socialdemokraterna om att förverkliga HH-förbindelsen.

OPINION. Nyligen presenterades den gemensamma dansk-svenska utredningen om den föreslagna HH-förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör. Utredningen, genomförd av Trafikverket och danska Vejdirektoratet, slog fast att HH-förbindelsen är samhällsekonomiskt olönsam, behöver statliga tillskott i mångmiljarklassen och att järnvägsdelen som saknar godstågskapacitet inte bär sig ens med finansiering från vägtunneln.

Men den statliga utredningen är inte den enda rapport som publicerats i närtid om HH-förbindelsen. I början av december presenterades rapporten ”Sverige närmare kontinenten – En gemensam Öresundsregion” av Arena Opinion ”i samarbete med Helsingborg”.

I själva verket är det inte alls ett samarbete utan ett rent beställningsjobb från Helsingborgs stad. För 150 000 kronor har Helsingborg beställt en vänligt sinnad ”utredning” om HH-förbindelsen som är redaktörad av Jesper Bengtsson, journalist och författare och även välkänd, fristående socialdemokratisk röst i samhällsdebatten. I priset ingick även ett sammanfattande, websänt seminarium om rapporten.

Arena Opinion, som alltså producerat köprapporten, är en del av den så kallade Arenagruppen. I gruppens verksamhetsportfölj återfinns flera olika grenar, däribland Arena Idé, Arena Opinion, Arena Skolinfo, tidningen Dagens Arena, Bokförlaget Atlas och Premiss Förlag.

Medan Arenagruppen menar att de är ”partipolitiskt obundna” har de en tydlig koppling till arbetarrörelsen. På hemsidan skrivs det att man ”bedriver en radikal och progressiv idé- och opinionsbildning”. Tankesmedjan Arena Idé beskrivs som en ”progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja men ”finansieras av fackföreningsrörelsen”, huvudsakligen fackförbund inom LO, TCO och Saco. 

Sedan finns, som nämnt, Arena Opinion. Det är den fackföreningsfinansierade gruppens kommersiella gren som gör ”rapporter” utefter beställning. Som de själva beskriver det: ”Vi hjälper organisationer, folkrörelser och snälla företag att formulera och nå ut med och påverka med sitt budskap i medier, till beslutsfattare och i det offentliga samtalet.”

På sin hemsida menar Arena Opinion själva att de är en kommunikationsbyrå ”för fack, folkrörelser och väldigt snälla företag”. Och, bör kanske tilläggas, kommuner som Helsingborg som är beredda att lägga offentliga medel på illa dolda beställningsjobb.

Men varför har då Helsingborgs stad valt just Arena Opinion och Arenagruppen för att producera ett rent beställningsjobb om HH-förbindelsen, givet att kommunen varit direkt medvetet om den statliga utredningen som Transportstyrelsen och Vejdirektoratet arbetat med under två års tid? Varför beställa en rapport med leverans blott en månad före det att den statliga utredningen presenterades? Vilket praktiskt och opinionsmässigt syfte spelar en 28 sidor tunn rapport inför att en gedigen statlig utredning skall presenteras?

Inte ville väl den borgerliga alliansen i Helsingborg opinionsbilda rakt in i hjärtat av den arbetarrörelse vars parlamentariska gren Socialdemokraterna har regeringsmakten, och som därmed har makt att förverkliga HH-förbindelsen?

Vad har Helsingborg Stad då fått för sina 150 000 kronor? Tja, en del motsägelsefulla uppgifter, till att börja med.

Rapporten lyckas både med konstycket att betona vikten av redundans för infrastrukturen, det vill säga att det vid kris eller stopp finns alternativa flödesvägar samtidigt som det påpekas att godstrafiken väntas öka ytterligare bland annat i spåren av Fehmarn Bält-förbindelsen. Men med ökade godstågsbehov finns bara Öresundsbron om Helsingborg stad och Arena Opinion får som de vill: HH-förbindelsen har som sagt ingen godstågskapacitet. Och då finns det ingen redundans.

Rapporten hamnade även snett med över 7 miljarder kronor i sin uppskattning om vad HH-förbindelsen skulle kosta. Samtidigt hävdas det i rapporten att förbindelsen ”bedöms vara fullt brukarfinansierad där vägtrafiken genom avgifter finansierar tågtrafiken enligt samma upplägg som Öresundsbron i dag”. Men Trafikverket och Vejdirektoratet har tydligt slagit fast att så inte är fallet. 

När Arena Opinions köprapport fastslår att: ”Eftersom förbindelsen kan vara brukarfinansierad, precis som Öresundsbron, innebär det mycket starka ekonomiska förutsättningar” är det inte utan att man hoppas att Helsingborg arena kan be om att få tillbaka sina 150 000 kronor.

Att som kommun slösa bort pengar på en meningslös köprapport samtidigt som Trafikverket och Vejdirektoratet genomför en riktig statlig utredning är direkt oanständigt av Helsingborg stad.


Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida