Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Csaba Perlenberg

Tomas Eneroth kan bli Skånes sugar daddy

Tomas Eneroth (S), infrastrukturminister. Foto: THOMAS JOHANSSON/TT
Csaba Bene Perlenberg, fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida. Foto: NORA LOREK
Öresundsförbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn. Foto: TOMAS LEPRINCE

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) är det enskilt viktigaste statsrådet för Skåne att förhålla sig till i den nya regeringen.

Detta är en opinionstext av Csaba Bene Perlenberg, fristående medarbetare på ledarsidan. KvP:s politiska hållning är liberal.

Sverige har en ny regering. För Skånes del riskerar det tyvärr att bli mer av samma vara som under föregående regeringsperiod. Snålblåsten från andra sidan åsen har varit särdeles kall, hård och bitter mot Skåne. Sveken från den rödgröna regeringen har varit många och stora: Gränskontrollerna som fortsätter in absurdum i ett evigt förlängningslimbo var sjätte månad, en röst på italienska kandidatstaden i stället för Köpenhamn till att bli nytt europeiskt säte för EU:s läkemedelsmyndighet EMA och en Nordenminister som tog två och ett halvt år på sig att göra sitt första officiella besök i Skåne har knappast alstrat sydsvensk sympati.

 

Regeringen måste arbeta hårt för att reparera det sargade förtroendet för en av de mest Öresundsfientliga regeringarna i modern tid. Det krävs praktiska insatser och beslut för att återgälda den börda som Skånes självklara tidigare gränsfrihet har tvingats bära på grund av regeringens populistiska nycker.

 

En av de viktigaste ministrarna för södra Sveriges framtid under den kommande mandatperioden kommer att vara infrastrukturministern Tomas Eneroth (S). Om något år väntas den första dansk-svenska utredningen om HH-tunneln mellan Helsingör och Helsingborg stå klar. Samtidigt står Landskrona-projektet Europaspåret och knackar på från utsidan – och Malmö och Köpenhamn lobbar hårt för en tredje, alternativ Öresundsförbindelse i form av Öresundsmetron som på sikt kan leda till utbyggnad av en lokal tunnelbana i Malmö.

 

Det blir Eneroths sak att acceptera danskarnas nej till HH-tunneln när de kommer fram till det som alla redan vet att de kommer komma fram till – att en sådan villkoras med att den endast ska byggas för fordonstrafik. Danskarna vill under inga som helst omständigheter dra nya tåglinjer längs med Själlands östra gräddhylla. Med Miljöpartiet i regeringen är en ny Öresundsförbindelse som viks enkom till motortrafik en politisk omöjlighet. Att HH-tunneln redan i dag inte utreds för godstågskapacitet är en annan inbyggd ursäkt för att inte genomföra projektet.

 

I det läget måste Tomas Eneroth öppna upp för ett nytag. Frågan om nästa Öresundsförbindelse måste lyftas upp från det regionala skyttegravskrig som det i dag befinner sig i mellan Helsingborg, Malmö och Landskrona. Sverige måste tala med en röst gentemot Danmark. Det blir än viktigare då det ser ut som att de danska regionerna är på väg att reformeras bort. 

 

I valet om nästa förbindelse måste godstågskapacitet prioriteras – och i detta är Europaspåret från Landskrona till Köpenhamn det naturligt gröna och klimateffektiva alternativet. Det sparar dessutom tid både för persontågen och godstransporterna och kan frigöra utrymme på de redan hårt belastade spåren samt avlasta Öresundsbron. Med 30-45 minuter beräknad kortare restid från Stockholm till Köpenhamn/Hamburg via Landskrona, snett under Öresund och raka vägen in i Köpenhamn i stället för att ta en onödig omväg via Malmö, kan de föreslagna höghastighetsspåren nå större effekt. 

 

Infrastrukturministern måste även förbereda den svenska infrastrukturen för de möjligheter som öppnas upp med Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Tyskland och Danmark i slutet på 2020-talet.

 

Tomas Eneroths betydelse för Öresundsregionens utveckling kan inte överskattas. Ju tidigare skåningarna börjar fjäska för sin sugar daddy, desto bättre.

 

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!