Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Csaba Perlenberg

Svårsmält valfläsk hotar välfärden

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida. Foto: NORA LOREK

De rödgröna fläskar på med gratis sjukvård för fler unga förstagångsväljare utan att ha täckning för befintlig verksamhet.

Någonstans på ett ostädat skrivbord på en statsvetenskaplig fakultet på något lärosäte måste det finnas någon slags matematisk formel som mäter kostnaden på politiska förslag i relation till hur nära det är till nästa valdag då förslaget presenteras. Utan att göra sig skyldig till ett onyanserat antagande torde det inte vara en vårdslös överdrift att drista sig till en kvalificerad gissning. Formeln torde vara relativt enkel: Ju närmre valet är, desto dyrare tenderar de politiska utspelen att vara. De dyraste förslagen är därtill alltid de vars förmåner och tillhörande påstådda nyttigheter beskrivs som "gratis" - men som finansieras av väljarna själva.

 

Att föreslå utökade åtaganden inom välfärden är en valteknisk paradgren. De semantiska ordvalen avslöjar dock det riktiga priset. Gratis, kostnadsfritt, fritt inträde, allt är variationer på budgetposter som måste finansieras på ett eller annat vis - men alltid av väljarna och medborgarna själva. Så när de rödgröna i Region Skåne under onsdagen presenterade sitt valfläsk om att höja åldersgränsen för ”fri” sjukvård för barn och unga från nuvarande 18-årsgräns upp till 20 år redan från och med 1 januari 2018, var det inte utan att Hesa Fredrik borde ljuda högt och länge. 

 

Reformen beräknas kosta 10 miljoner kronor per år, inte en enorm summa i en hälso- och sjukvårdsbudget som motsvarar 87,7 procent av regionens budget, 31,9 miljarder kronor. Icke desto mindre är det genomskinligt valfläsk under ett valår där Statistiska centralbyråns beräkningar gör gällande att antalet unga förstagångsväljare minskar i valet 2018. De som fyllt 18 år sedan föregående val uppgår på valdagen nästa år till 383 000 personer i hela landet, cirka 5,3 procent av alla röstberättigade. Det är en minskning med cirka 62 000 personer från förra valet 2014. Därmed blir det än viktigare att fånga de unga förstagångsväljare som finns i valmanskåren. Exempelvis med höjd åldersgräns för "fri" sjukvård, detta samtidigt som den rödgröna regeringen föreslår höjda studiemedel med 300 kronor vad gäller bidragsdelen.

 

I Skåne finns det dock inte något överskott att ta av gällande sjukvården. Redan i våras slogs det larm om att det förväntade underskottet för innevarande år riskerade att bli 1,2 miljarder kronor, varav merparten återfanns inom sjukvården. Bemanningsstopp infördes eftersom vården anställt alldeles för många människor alldeles för snabbt. Oppositionen kallade det för panikstopp - med viss rätta. Helt plötsligt insåg de rödgröna att de inte hade koll på verksamheten. Ett av problemen är att de rödgröna infört regionala sjukvårdsnämnder som saknar mandat att fatta beslut - som i sin tur rapporterar till en rödgrön regionstyrelse som tror att pengar växer på ekologiskt odlade träd. Problemet är att rötterna är på väg att ruttna.

 

Det borde inte vara någon överraskning, givet de rödgrönas protokollförda röda siffror i regionbudgeten. Bland annat bevisades detta när årsbokslutet för 2016 var räknat och klart. Revisionens dom var osentimentalt poetisk då man menade att de rödgrönas budget "inte var upprättad med rimlig realism". Hur realistiskt det är att erbjuda "gratis" sjukvård för fler människor när man inte ens kan täcka redan befintliga kostnader återstår att läsa i revisionens årsbokslut nästa vår. Det där "gratis" riskerar att bli en dyr affär.

 

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!