Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer
Csaba Perlenberg

Strunta i skånska S vallöften, läs facit i stället

Henrik Fritzon (S), regionstyrelseordförande i Region Skåne.Foto: JOHAN NILSSON/TT
Csaba Bene Perlenberg, fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida.Foto: NORA LOREK

Socialdemokraterna i Region Skåne går till val på att anställa 2 000 nya medarbetare trots att partiet inte lyckats med de ekonomiska målen under den gångna mandatperioden.

Detta är en opinionstext av Csaba Bene Perlenberg, fristående medarbetare på ledarsidan. KvP:s politiska hållning är liberal.

År efter år den senaste mandatperioden har det rödgröna styret i Region Skåne fått tydlig och kännbar kritik av revisorerna. Svag politisk ledningsförmåga och bristande ekonomisk styrning har varit återkommande föga smickrande omdömen. Förra årets revisionsberättelse torde därför vara det enda politiska dokument som på allvar borde diskuteras i valrörelsen fram till höstens regionval. 

 

Varje vallöfte från Socialdemokraterna i Skåne borde följas upp med revisionens kommentarer. Därförr var det intressant att ta del av flera av de utfästelser som regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) och Anna-Lena Hogerud (S) gjorde på Aktuella Frågor i Sydsvenska Dagbladet under tisdagen.

 

Då Fritzon och Hogerud skriver: "De reformer vi har genomfört sedan 2014, då vi tog över det politiska styret i regionen, har gett resultat" kan det vara på sin plats att påminna om att revisionen inte riktigt håller med om den rödgröna självgodheten: "Vår bedömning är att Region Skånes resultatutveckling inte är förenlig med de av fullmäktige fastslagna finansiella målen."

 

Eller när Fritzon och Hogerud menar att: "Anslagen till Skånes sjukvård har ökat med över sex miljarder kronor sedan 2014. Vi socialdemokrater har gjort stora riktade satsningar, bland annat på förlossningsvården, psykiatrin, akutmottagningarna, cancersjukvården och vårdcentralerna. En kontrast mot åtta år av moderatlett styre som fick sitt slut i och med valet 2014" går det att återvända till en nyckelparagraf i regionrevisionens bitande kritik: "Sammanfattningsvis bedömer vi att Region Skåne inte efterlever lagstiftningens krav på god ekonomisk hushållning. Region Skåne når inte upp till de finansiella mål som regionfullmäktige har fastställt och det är uppenbart att intäkterna inte står i proportion till kostnaderna. Vi anser att Region Skånes ekonomiska situation inte är förenlig med en långsiktig stark ekonomi så som fullmäktige har fastslagit. Mot bakgrund av Region Skånes fortsatt mycket svaga finansiella situation är det nödvändigt att åtgärder vidtas för att fullmäktiges finansiella mål ska kunna uppnås."

 

Dessa av revisionen efterfrågade åtgärder vill Socialdemokraterna nu möta med att anställa 2 000 nya medarbetare inom vården samt möjliggöra för 2 000 redan anställda att vidareutbilda sig. Att Socialdemokraterna misslyckats med ekonomin eftersom partiet litat på skattehöjningar som regionfullmäktige röstat ned, en förutsättning för många av partiets vallöften under förra valrörelsen, talar Fritzon och Hogerud mindre högt om. 

 

Att partiet dessutom misslyckats gravt med att förverkliga tidigare vårdlöften är centralt för partiets trovärdighet i denna valrörelse. Trehundra utlovade vårdplatser blev i stället 300 färre vårdplatser, exempelvis.

 

Det enda oppositionen egentligen behöver göra under årets valkampanj är att idka högläsning ur regionrevisionens återkommande kritiska rapporter.

 

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida.