Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Csaba Perlenberg

Skånska alliansen kan vara stolt, men inte nöjd

Regionhuset i Kristianstad. Foto: RICKARD NILSSON
Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelens ordförande i Skåne. Foto: PRESSBILD
Csaba Bene Perlenberg, fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida. Foto: NORA LOREK

Det går åt rätt håll i regionens ekonomi, men engångsposter och en nedåtgående konjunktur kräver fortsatt fokus.

Detta är en opinionstext av Csaba Bene Perlenberg, fristående medarbetare på ledarsidan. KvP:s politiska hållning är liberal.

De senaste årens ekonomiska situation i regionen har varit förskräcklig. Gång efter annan har regionrevisionen anmärkt på hur misskött de ekonomiska målen var av det forna rödgröna styret. 

 

I den senaste revisionsslakten, som presenterades i april, konstaterades det att det ekonomiska utfallet för 2018 inte var ”förenligt med fullmäktiges finansiella mål”. Därtill slog regionen fast att Region Skånes finansiella ställning ”är svag”.

 

Den rödgröna springnotan efter vanstyret till främst skåningarna men även alliansstyret var hisnande 1,8 miljarder kronor, som enligt lag måste återställas under kommande år.

 

Därför är det glädjande att notera att regionen går mot ett årsresultat för 2019 på 850 miljoner kronor, att jämföra med de minus 90 miljoner som de rödgröna levererade för budgetåret 2018. Detta enligt den halvårsrapport som behandlas på regionstyrelsen i morgon torsdag. Att det prognostiserade årsresultatet är en avvikelse på 150 miljoner kronor må vara hänt, men plusresultatet är icke desto mindre ett välkommet trendbrott för regioninvånarna.

 

Delårsrapporten konstaterar också mycket riktig att: ”Jämfört med 2018 och tidigare år är det en mycket bra prognos, resultatmålet för god ekonomisk hushållning uppnås och avvikelsen mot budget mindre än tidigare.

 

Applåd för alliansen, således?

 

Inte så snabbt. Dels handlar de positiva siffrorna om nya pensionskostnadsberäkningar av engångskaraktär samt ett planerat överskott på 120 miljoner kronor för Skånetrafiken på grund av bättre biljettförsäljning under sommarmånaderna än planerat samt att resandet över Öresundsbron börjar återhämta sig.

 

Det går heller inte att sticka under stol att alliansens skattehöjning på nästan en halv krona (49 öre) spelat in – samma skattehöjning som Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna skoningslöst motsatte sig medan de utgjorde opposition. 1,6 miljarder extra kronor har kommit in under de två första tertialen i år, att jämföra med samma period förra året.

 

Trots dopningen av Region Skånes ekonomi dras den skånska borgerligheten alltjämt med liknande vårdunderskott som det tidigare regionstyret. För 2019 är prognosen en avvikelse på 738 miljoner kronor, nästan tre kvarts miljard. Det är 775 miljoner kronor sämre än budget. Då ska det tilläggas att det är 300 miljoner bättre än 2018.

 

En av kostnadsposterna som skenat i väg är inhyrd personal (sjuksköterskor), där psykiatrin står för den största procentuella ökningen. När året summeras kommer 310 miljoner kronor ha lagts på nödlösningar för bemanningen, vilket är en ökning med 34 procent i jämförelse med 2018.

 

Framöver kan alliansen inte lita på engångslösningar och glädjande överskott från kollektivtrafiken. En väntad konjunkturförsämring och förslag om en ny utjämningsmodell som är till bland annat Region Skånes nackdel, samt ett havererat sjukhusbygge i Helsingborg som kräver omtag, talar mot att alliansen får en angenäm mandatperiod fram till 2022. 

 

Hårda prioriteringar och ökad effektivisering är den enda medicinen mot kroniska underskott i sjukvården.

 

Den skånska alliansens devis bör framöver vara: Stolt, men inte nöjd.

 

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida.