Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Csaba Perlenberg

Skåne behöver ny kärnkraft

Skåne behöver en ny kärnkraftsanläggning som garanterar elbehovet och som är utsläppsfritt. Barsebäcksanläggningen hade behövts i dag. Foto: UNIPER
Csaba Bene Perlenberg, fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida. Foto: NORA LOREK

Skåne är långt ifrån självförsörjande när det kommer till elbehoven. Oberäkneliga vindkraftverk, nedstängda kraftvärmeverk och importerad tysk kolkraft skapar en ohållbar situation.

Detta är en opinionstext av Csaba Bene Perlenberg, fristående medarbetare på ledarsidan. KvP:s politiska hållning är liberal.

Trots vårens oförblommerade analkande ljusnande tider går Skåne mot en mörk framtid – bokstavligt talat. I alla fall när det gäller elförsörjningen. 

 

Det produceras för lite el i södra Sverige i relation till antalet hushåll och företag som finns i området och dess behov. Skåne är, enligt en ny analys som presenterades i veckan för Skånes regionstyrelse, beroende av elöverföring från de tre andra elområdena i landet samt från grannländerna. Obalansen är slående: Medan Skåne producerar 3 terawattimmar per år används hisnande 13 TWh. Landskapet är långt ifrån självförsörjande. Samtidigt är huvuddelen av elproduktionen i Skåne förvisso grön men högst oberäknelig: Vindkraftverk stod för 57 procent av den regionala elproduktionen år 2017. Den näst största kraftproducenten är kraftvärmeverk (39 procent 2017) - som nu är nedläggningshotade tack vare regeringens gröna skatteväxling.

 

Att Skånes huvudsakliga energiproducent är oberäknelig och att den näst största kraftkällan snart läggs ner gör regionen särskilt sårbar.

 

Samtidigt har hjälpen svårt att nå Skåne eftersom stamnäten inte byggts ut i takt med det ökade behovet. Elen finns – men den kan inte komma fram till privatpersoner, kommuner och näringsliv. Elproppen riskerar att göra delar av Skåne till ett U-land när det kommer till osäkerhet om när elen kommer och går och lägger en våt duk som tyvärr inte leder någon elektricitet.

 

Nätbristen är en direkt plånboksfråga och ett hot mot regionens tillväxt. Skåningar betalar i dag mer än på många andra platser för sin el. I Ystad har kommunen fått nej från Eon då staden begärt ytterligare en megawatt för att kunna hantera 2 000 nya planerade bostäder och den aviserade hamnutbyggnaden.

 

En del av det elektrifierade ljuset i tunneln riskerar dock att ge många klimatkämpar kortslutning. Redan i dag får Skåne el från Danmark och Tyskland, det senare via likströmskabeln Baltic Cable Trelleborg-Lübeck. Nu förbereder statliga Svenska kraftnät i samarbete med tyska elbolaget 50Hertz en ny svensk-tysk elförbindelse från Hurva i Hörby genom Sjöbo och Ystad till Tyskland via Östersjön. 

 

Hansa Power Bridge, en 700 MW likströmskabel, kan komma att innebära inslag av klimatskadlig tysk kolkraft. Prislapp: 6,4 miljarder kronor varav Svenska kraftnät står för hälften. Den 30 mil långa kabeln underlättar kanske Skånes elproblem om sju år, men garanterar inte grön el eller en quick fix.

 

En pikant aspekt av Skånes elproblem är att Svenska kraftnäts mottagarstation i Hurva är kraftigt försenad på grund av tekniska problem – och i dag vet ingen när, eller om, den någonsin kommer att tas i drift. Stationens mottagarkapacitet är i teorin 1200 megawatt, som enligt regionens nya elrapport motsvarar de båda nedstängda Barsebäcks-reaktorerna.

 

Elproblemen riskerar även att bli värre innan det blir bättre. I slutet av sommaren stänger Eon ner Heleneholms kraftvärmeverk. I ett pressmeddelande talar bolaget om regeringens chockhöjning av koldioxidskatten som direkt orsak. Bolaget menar att det är omöjligt att ställa om till fossilfri elproduktion på blott ett par månader och aviserar släckning 1 augusti om regeringen fortskrider med införandet. De 130 megawatt som Helenholmsverket i dag levererar motsvarar 15 procent av södra Skånes effektbehov och bortfallet kommer bli kännbart i Malmö, Ystad, Trelleborg, Simrishamn, Svedala, Staffanstorp och Vellinge.

 

I Malmö presenterade Vänsterpartiet häromdagen en motion till fullmäktige, med förslaget att kommunen borde ta ansvar för sin egen elproduktion och starta upp ett kommunalt elbolag. Bolaget ska enligt Vänstern bland annat köpa och sälja el, värme och övriga energitjänster, förbereda övertagande/köp av eldistribution och fjärrvärmenät och utveckla egen produktion av både storskalig och småskalig förnybar energi.

 

Nog är det en bra idé att Malmö tar ökat ansvar för sin egen elförsörjning. Men att likt Vänstern kritisera en monopolisering av elbranschen när statliga Vattenfall är en av huvudspelarna, samtidigt som man själv vill öka den politiska kontrollen över ett lokalt elbolag blir motsägelsefullt. Inte heller vågar Vänstern ta klivet fullt ut och föreslå det som verkligen skulle göra Malmö och Skåne självförsörjande på koldioxidfri el.

 

Ur ett klimatperspektiv borde frågan snarare handla om att Skåne är i behov av ett nytt kärnkraftverk vars koldioxidneutrala elproduktion hade skapat förutsägbarhet på elmarknaden samt minskat Skånes beroende av övriga Sverige samt av dansk och tysk kolkraft.

 

Det hade varit att ta ansvar för klimatet och för Skånes elbehov.

 

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida