Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Csaba Perlenberg

Sjuk statlig propaganda mot skånska vingårdar

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida. Foto: NORA LOREK

Systembolaget får gärna informera, men inte syssla med skrämselkampanjer mot skånska vingårdar.

Detta är en opinionstext av Csaba Bene Perlenberg, fristående medarbetare på ledarsidan. KvP:s politiska hållning är oberoende liberal.

"Hur mycket kostar en flaska vin på en gård i Skåne? Lika mycket som hela Systembolaget."

 

Det statliga alkoholmonopolets propagandakampanj mot gårdsförsäljning som i dagarna publicerats på reklamplats på olika håll är en kampanj som bygger på rädsla. Förutom att budskapet är direkt missledande är budskapets existens djupt osmakligt. Om man bortser från det faktum att det i dag är förbjudet för skånska vingårdar att sälja sina egna produkter direkt till besökare, är det ett bevis på att Systembolaget känner sig pressade av det påverkansarbete som just bland annat skånska vingårdar genomför. På så vis är det ett erkännande för näringsidkarnas kamp mot monopolmonstret Goliat.

 

Det går dock inte att komma ifrån att en statlig verksamhet som använder hela sin makt och sitt dominerande nationella monopol för att opinionsbilda mot små, enskilda näringsidkares förhoppningar att utveckla och expandera sin verksamhet är ett mycket grovt övertramp av hur ett statligt bolag ska och inte ska agera. 

 

 

Folkhälsoargumentet som det svenska förmyndarskapets kronjuvel Systembolaget använt som existensberättigande ska tala för sig själv, inte användas som moraliserande hot mot enskilda, småskaliga näringsidkare som kämpar för att skapa livsverk i skuggan av ett propagandistiskt statligt bolag.Systembolagets reklamkampanj är ett illa förtäckt hot från statens sida mot näringsfriheten och mot det demokratiska samtalet som dagligen sker mellan medborgare och politiska partier, civilsamhället och näringslivet. De statliga verksamheterna och myndigheterna ska sedan utföra det som det demokratiska samtalets process har mynnat ut i. Hackordningen måste vara glasklar: Systembolaget ska göra det som folkets representanter bestämt att det ska göra, det ska inte försöka påverka folket och folkets representanter om vad Systembolaget ska eller inte ska göra - eller om det ska tillåtas försäljning eller inte i bland annat Skåne.

 

Statliga verksamheter ska informera, inte påverka medborgarna i en förutbestämd riktning. Gränsen måste vara tydlig mellan informationskampanjer och ren opinionsbildande verksamhet. Den statliga verksamhet som försöker övertyga medborgarna om nyttan i sitt existensberättigande är på god väg att avskaffa sig själv. Statlig opinionsbildning hör en bananrepublik till, av den typen som bara säljer bananer i statliga bananbutiker som odlats och skördats på statliga bananfält. 

 

Om gårdsförsäljning i Skåne skulle innebära att det statliga alkoholmonopolet faller och Systembolaget går i graven, vilket inte är helt säkert, är det faktiskt ett litet pris att betala för att det svenska folket slipper en politiserad verksamhet som använder skattemedel för att opinionsbilda mot näringsfrihet och mot landsbygdens utvecklingsmöjligheter. 

 

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!