Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Csaba Perlenberg

SD:s EU-motstånd är osvenskt och oskånskt

Låt EU:s flagga svaja högt i Rådhus Skåne.
Foto: SHUTTERSTOCK
Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida.
Foto: NORA LOREK

Sverigedemokraternas EU-motstånd är tondövt och verklighetsfrämmande. Självklart ska EU-flaggan vara närvarande i det skånska regionparlamentet.

Under tisdagen sammanstrålar regionparlamentet i Skåne. På dagordningen återfinns bland annat ändrad driftsform till offentlig regi för ambulansdistrikt 2, klubbandet av avtalet för Sverigeförhandlingens etapp för höghastighetståg mellan Hässleholm och Lund, Öresundstrafiken från år 2022, den skånska alliansens seger om vidareutveckling av E6 till sex filer, fyrhjulsdrivna ambulanser, klädpolicy gällande religiösa och politiska symboler, med mera. 


Och så finns det ett motionsförslag från Sverigedemokraterna om att backa krypande in i framtiden. Förutom att föreslå att den gulröda korsprydda flaggan ska användas som officiell skånsk flagga då regionparlamentet sammanträder i Kristianstad, finns ett delförslag om att avlägsna den så kallade EU-flaggan från sessionssalen. 


SD menar att: "Då EU i dag symboliserar överstatlighet är det ett rent hån mot den svenska demokratin och det svenska beslutsfattandet att denna symbol finns i sessionssalen.


En enig regionstyrelse sans SD avslog SD:s motion. Samma sak kommer inträffa under dagens regionfullmäktige. Som regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) och regiondirektören Alf Jönsson så väl uttrycker det: "Sverige är medlem i EU, och beslut om detta har fattats i god demokratisk ordning. Det ankommer inte, enligt regionstyrelsen, på Region Skånes högsta beslutande organ att manifestera någon form av missnöje över detta medlemskap genom att demonstrativt ta bort den Europeiska flaggan från sessionssalen i Rådhus Skåne."


Sverigedemokraternas EU-motstånd är djupt osvenskt. Svenskarna älskar EU. I själva verket ökar svenskarnas EU-positivism. Det har fastslagits bland annat i den undersökning som SVT:s debattprogram Opinion Live lät opinionsinstitutet Sifo göra inför EU-toppmötet i Göteborg förra hösten. Endast var fjärde tillfrågad hade röstat nej om folkomröstningen om svenskt EU-medlemskap hade hållits i nutid. 


Foto: SANNA DOLCK

Fortfarande finns minnet av det Europa som fanns för inte alldeles så länge sedan: Djupt delat mellan frihet och förtryck, mellan demokrati och kommunism. Och så Sverige som gjorde sitt bästa för att låtsas om som att vi inte fullt ut tillhörde den västvärld som var garanten för vår trygghet och säkerhet. 


Det sverigedemokratiska EU-motståndet är också totalt verklighetsfrämmande utifrån ett skånskt perspektiv. Skåne är Sveriges port mot kontinenten. Det är genom Skåne som människor, idéer, handel, kapital och drömmar färdas när de når vårt rike. Tyvärr är det också denna öppenhet som inte sällan på landsbygden skapat den rädsla och främlingsfientlighet som tyvärr tillåtits svärta ner Skånes rykte under alldeles för lång tid. Utan den skånska misstänksamheten och tykenheten hade inte Sverigedemokraterna varit det parti det är i dag. Av den anledningen är det givetvis både förståeligt och viktigt för de skånska Sverigedemokraterna att odla en separatistisk politik som saknar folkligt stöd. 


EU står ju för allt det som SD är emot: Öppenhet, samarbete och närmande av olika folkslag och kulturer i ett fredsprojekt vars syfte är att låta människor och idéer färdas gränslöst de europeiska länderna emellan. 


Låt därför EU:s flagga svaja högt över SD-ledamöterna i Rådhus Skåne.


Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida.