Csaba Perlenberg

SD vill göra samma sak med Sverige som med Hörby

Hörby kommunhus.
Foto: JENS CHRISTIAN
Cecilia Bladh in Zito (SD), kommunstyrelsens ordförande i Hörby. Under hennes ettåriga styre har 25 kommunala chefer lämnat kommunen till en kostnad av 3,3 miljoner kronor.
Foto: JENS CHRISTIAN/KVÄLLSPOSTEN
Csaba Bene Perlenberg, fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida.
Foto: NORA LOREK

Under SD:s styre har 25 kommunala chefer sagt upp sig eller köpts ut till en kostnad om 3,3 miljoner kronor. Så här ser ”Förändring på riktigt” ut i verkligheten.

I begreppet demokrati ingår allas rätt att ha tillgång till kunskapsförmedling. Här har vi ett lokalt styre som gör en annan tolkning av begreppet demokrati, där alla grupper inte innefattas.


Nästan precis en månad efter att Sofia Lenninger yttrat ovanstående ord i en intervju med Biblioteksbladet fick hon lämna uppdraget som Sölvesborgs kultur- och bibliotekschef i slutet av oktober 2019.


Det av Moderaterna och Kristdemokraterna uppbackade SD-styret i Sölvesborg hade gjort precis det som Jimmie Åkesson och valaffischerna lovat inför valet 2018: Det blev  ”Förändring på riktigt”.


Och snabbt gick det.


I Sölvesborg plockades grundläggande formuleringar och mål om att arbeta med minoritetsspråk och samarbete med olika kulturföreningar bort från den kommunala biblioteksplanen. Och sen försvann biblioteksplanen.


I SD:s kulturpolitik finns det inte plats för kommunala tjänstemän som vill vara jobbiga och jobba för alla kommuninvånares bästa. Och det finns absolut inte någon plats för en inkluderande kulturpolitik som vill föra människor närmre varandra. Tvärtom.


Det är dock inte bara kulturpolitiken som SD:s politik syftar till att använda som verktyg i sin rasistiska politik. I Hörby har det den där utlovade förändringen också gått snabbt. På bara ett år har 25 förvaltnings- eller mellanchefer motsvarande ungefär hälften av alla chefer sagt upp sig eller tvingats bort från Hörby kommun. Fem stycken har köpts ut. Det handlar om kommundirektören, ekonomichefen, HR-cehfen, chefen för samhällsbyggnad och förvaltningschefen för kultur, fritid och utbildning.


Den sista från den kommunala ledningsgruppen som fanns på plats när SD, med benägen hjälp från Moderaterna, tog över i Hörby är också på väg att sluta. 

 – Jag vill inte vara med längre. Jag ser hur en hel kommun håller på att monteras ner, säger Eva Klang Vänerklint till SVT Nyheter Skåne, socialchef i Hörby sedan 2016 och så sent som 2018 nominerad till utmärkelsen ”Årets offentliga chef” av tidningen Offentliga affärer.


Facken talar om kränkande behandling av medarbetare, något som kommunen säger sig inte känna till något om.


Kommunala tjänstemän på chefsnivå är inte sällan djupt engagerade personer som också månar om sina karriärer. Att 25 chefer självmant slutat från sina poster under ett år i en och samma kommun är varken vanligt eller normalt. Det är ett varningstecken om att grundläggande demokratiska fundamenta är urgröpta.


Det är inte bara ett stort slöseri av humankapital. Rent kommunalekonomiskt är det ett enormt ekonomiskt slöseri som hittills kostat Hörbys invånare 3,3 miljoner kronor, enligt SVT Nyheter Skåne.


Situationen i Hörby är varken överraskande eller chockerande för de som tar Sverigedemokraterna på allvar. Men det är anmärkningsvärt och inget mindre än ett totalt haveri av ett politiskt partis förmåga att styra en kommun. Tydligt är att Sverigedemokraterna i Hörby är ett existentiellt hot mot den kommunala myndighetens förmåga att sköta sina mest grundläggande uppgifter. 


SD är inte bara ett hot mot personer som kommer från andra länder och har en annan religion. Partiet är även ett hot mot de som inte håller med om partiets grundläggande politiska idé: Förändring på riktigt.


Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida