Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Csaba Perlenberg

Sverigedemokraterna vill borra på din tomt

SD vill avskaffa förbudet mot uranbrytning, vilket skulle underlätta för jakten på vanadin på Österlen. Foto: SHUTTERSTOCK
Csaba Bene Perlenberg, fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida. Foto: NORA LOREK

Medan flera partier på båda sidor blockgränsen tagit riksdagsinitiativ för att hindra skövlingen av Österlen vill SD göra det lättare för gruvbolag och staten att gräva på privat mark.

Detta är en opinionstext av Csaba Bene Perlenberg, fristående medarbetare på ledarsidan. KvP:s politiska hållning är liberal.

Mineraljakten som hotar Österlen är en thrillerhistoria om staten och kapitalet i ohelig allians mot enskilda medborgare och markägare. Det är en olustig skräckberättelse om stora, starka intressen som tack vare en makaber minerallagstiftning och en behjälplig statlig myndighet gärna kör över människors hem och borrar på deras ägor.

 

 

Den gräsrotsmobilisering i flera skånska kommuner mot det bolag som visat intresse för att undersöka utsikterna för att gräva efter metallen vanadin till nästa generations flödesbatterier,  är en rättvisekampanj som får understöd av flera partier både lokalt och på riksplan. I tisdags redogjorde Kvällspostens ledarsida för de initiativ som tagits under den allmänna motionstiden av partier på båda sidor blockgränsen för att revidera och ändra nuvarande ordning till förmån för äganderätten.

 

Men det har även tagits ett annat initiativ i det nationella parlamentet – till förmån för både gruvindustrin och staten som syftar till att underlätta för prospektering och mineralutvinning. I en så kallad fristående motion föreslår en handfull riksdagsledamöter från Sverigedemokraterna, med Eric Palmqvist (Norrbottens läns valkrets) i spetsen, en ny "Mineralpolitik för en stark gruvnäring”. 

 

 

I en rad förslag vill SD-ledamöterna utöka gruvnäringens rättigheter och möjligheter att bryta på andras marker. De förenklingar och förbättringar SD vill göra för gruvbolagen genom ändring av minerallagen skulle få konsekvenser bortom gruvnäring i exempelvis Bergslagen. Även markbearbetning i Skåne så som jakten på vanadin skulle påverkas:

 

Sverige ska via LKAB driva en mer aktiv gruvpolitik med syfte att stimulera till gruvnäringens tillväxt.

 

LKAB:s ägardirektiv ska reformeras med ett tydligare fokus på prospektering.

 

SD är positiva till att SGU kartlägger förekomsten av ”innovationskritiska mineraler” och exemplifierar med kobolt och litium, men nämner även ”andra mineraler” som behövs i tillverkningen av mobiltelefoner, elbilsbatterier och komponenter till sol- och vindkraft. En sådan ”annan mineral” är just vanadin.

 

Införa en ”one stop shop” där en myndighet får i uppdrag att koordinera tillståndsprocessen och även är den enda part som ställer frågor till tillståndssökande gruvbolag. Detta för att underlätta för bolag att komma till och gräva.

 

Reformera mineralersättningen – men endast öka kakan för staten, inte markägarna. I stället för dagens 2 promille ska ersättningen uppgå till totalt 5 procent. SD skriver uttryckligen bland annat att: "Markägarens andel kvarstår på dagens nivå medan resterande del tillfaller staten i sin helhet. På så vis garanterar vi att det offentliga får en avkastning på sina investeringar i exempelvis infrastruktur.

 

SD vill även avskaffa förbudet mot uranbrytning, vilket skulle underlätta för jakten på vanadin: "Innovationskritiska metaller används bland annat vid batteritillverkning, så kallade batterimetaller. Förbudet mot utvinning av uran försvårar allvarligt möjligheterna att prospektera och utvinna sådana metaller." Uran förekommer rikligt i Skåne. Ett avskaffande av uranförbudet skulle ge carte blanche till en betydligt mer omfattande vanadinjakt på Österlen.

 

Det så kallat Sverigevänliga partiet vill alltså ge utländska bolag än mer makt över skånska markägares frihet. Därtill vill SD möjliggöra ökade intäkter för staten men inte enskilda medborgare. Sverigedemokraterna – ett parti för staten och kapitalet.

 

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!