Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Csaba Perlenberg

”Säkerhet är inte bara kulor och krut”

Allan Widman (L), riksdagsledamot från Malmö, är sydsvensk toppkandidat för resbiljett till Europaparlamentet. Foto: CSABA BENE PERLENBERG
Csaba Bene Perlenberg, fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida. Foto: NORA LOREK

Mr Försvarspolitiker, riksdagsledamoten Allan Widman från Malmö, minns en period av europeisk sammanhållning som han vill vara med och försvara i Europaparlamentet.

Detta är en opinionstext av Csaba Bene Perlenberg, fristående medarbetare på ledarsidan. KvP:s politiska hållning är liberal.

Han skulle lika gärna kunna kallas för Mr Försvarspolitik. Malmös mesta liberala riksdagsledamot Allan Widman är konstanten i ett svenskt försvars- och säkerhetspolitiskt landskap som under de senaste åren sett en renässans i allmängiltighet. 

 

Från att ha varit ett politikområde som det mest suckats och stönats kring, har Widmans hjärtefråga inte sällan hamnat i centrum för svensk politik. 

 

Så även Widman som de senaste dagarna än en gång varit i blickfånget efter att den svenska borgerligheten uppvisat en nästan nostalgisk enighet efter alliansens sönderfall då Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet unisont valt att lämna försvarsberedningen. Detta mitt under rasande EP-valrörelse.

Daniel Bäckström (C), Mikael Oscarsson (KD), Allan Widman (M), Karin Enström (M) och Beatrice Ask (M) lämnade nyligen försvarsberedningen. Foto: NAINA HELèN JÅMA/TT

Widman, som kandiderar för en resbiljett till Bryssel från en fjärdeplats på Liberalernas EP-vallista, säger sig dock inte vara trött på riksdagen men känner en ökande oro över sönderfallet i internationella relationer.

 – Vi lever i en tid där det är väldigt svårt att uppfatta positiva signaler i det internationella umgänget. 

Försvarspolitikern pekar på det kalla krigets dagar för att tydliggöra hur hotet mot säkerheten åter är en realitet.

– Vi som blev unga vuxna precis efter kalla krigets slut upplevde en tid av entusiasm, tillit och konstruktiv anda. Demokratin gjorde framsteg varje år under lång tid. Nu har vi under tolv år upplevt hur demokratin backat, år för år. Rustningsutgifterna globalt är nu tillbaka på samma nivå som under kalla kriget, säger Widman och tillägger:

– För mig är säkerhet inte bara kulor och krut, utan består både av en hård och en mjuk säkerhet. 

 

Den hårda säkerheten stavas i liberala sammanhang Nato. 

– Den mjuka säkerheten består av politik, handel, regelstyrning och diplomati. Och på det här området har EU stora muskler. Och det är inte minst Ryssland som har medverkat till att bredda den säkerhetspolitiska definitionen, för Putins Ryssland använder alla till buds stående medel mot Europa, inklusive politiska, diplomatiska och ekonomiska. Och vi måste göra samma sak för att möta upp och stabilisera en situation som i Europa är allt mer oroande.

Den kritik som riktas mot EU från flera länder i det forna östblocket, däribland Polen och Ungern men även Tjeckien, ger inte Widman särskilt mycket för.

– Man skyller gärna på att EU ska komma och tvinga på dem sina värderingar, men den Europeiska unionen bygger på en syn om alla människors lika värde. Köpenhamnskriterierna om demokrati och respekt för mänskliga rättigheter ska gälla, fullt ut. Och det är inte förhandlingsbart, enligt min mening.

– Skälen till den utveckling vi nu ser i centrala Östeuropa hänger samman med att länderna har en relativt kort tid av demokratisk tradition. Och det finns givetvis, någonstans, ett visst kulturellt inflytande från Ryssland när det gäller synen på till exempel sexuella minoriteter. På de här punkterna får EU inte tveka en enda sekund. Här måste vi hålla en mycket rak linje. 

Allan Widman är inte heller främmande för att dra in bidrag om man likt i Ungern fortsätter påverka domstolar och massmedial frihet.

 – De här länderna är nettobidragstagare, varenda ett av dem.

Varför har inte detta gjorts långt tidigare? Har EU varit för mesiga?

 – Dels har EU kanske varit lite för mesigt, dels har de här tendenserna blivit allt tydligare med tiden.

Men varningstecknen har ju setts under lång tid, i Polen sedan Lag och rättivsa kom till makten 2015 och med Ungern och Fidesz och Jobbik betydligt längre än så.  Har det gått för långt för att kunna vända utvecklingen?

 – Nej, det tror jag inte, och jag tycker mig också märka att det finns ett visst ökande intern opposition i flera av de här länderna, inte minst Ungern. Men det är viktigt att EU är tydligt och konsekvent när det gäller hela den här problematiken. Det räcker inte med goda råd utan det krävs konsekvenser när man inte rättar in sig i ledet.

 

Allan Widman söker inte bara väljarnas förtroende för att hantera försvarsfrågorna ur ett europeiskt perspektiv. Klimat- och infrastrukturfrågorna hänger intimt samman. Som EP-parlamentariker är Widman beredd att åka en del tåg till Bryssel – men det krävs förbättringar.

 – Jag har under mina 17 år i riksdagen åkt mycket tåg, inklusive nattåg. Jag har tittat på hur förbindelserna söderöver ser ut och det är inte helt olösligt, men det där är en väldigt viktig uppgift för inte minst svenska europaparlamentariker att bättre ansluta Sverige till kontinentens järnvägsnät. 

Utvecklingen har gått åt fel håll, menar Widman.

– För 20 år sedan kunde jag med min familj ta tåget från Malmö till Prag utan byten, det var inga problem. Men det har tyvärr blivit svårare. Under en tid har flyget haft sin guldålder. Den bedömer jag nu närmar sig sitt slut.

 

Regeringens satsning på nattåg till kontinenten avfärdas av Widman:

 – Den får man i bästa fall kalla för en symbolhandling, äger han och lägger till:

– Nattåg passar väldigt bra för vårt stora och väldigt avlånga land, men det finns inte i samma utsträckning på kontinenten där avstånden ofta är väsentligt kortare och tågen snabbare. Där har vi ett behov som är rätt ovanligt i Europa.

Europaparlamentet i Bryssel. Foto: OLLE SPORRONG

Allan Widman är likt partiet i övrigt en varm anhängare av EU. Fortsatt samarbete i en tid av ökade interna spänningar mellan öst- och Västeuropa, för att inte nämna Brexit, avskräcker inte Widman från en konstruktiv och positiv tro på att det går att enas:

 – Antingen så löser vi migrationsfrågan och klimatfrågan på en gemensam europeisk nivå eller så löser vi dem inte alls. Hade inte Europeiska unionen funnits hade vi behövt bilda den.

 

När vi skiljs åt ska Widman fira trettioårig bröllopsdag med sin hustru genom att plantera trettio tulpaner i den egna trädgården – en för varje år av äktenskap.

 

Som av en händelse var det just trettio år sedan som Berlinmuren föll och förhoppningarna om en öppen och fri europeisk kontinent väcktes till liv. 

 

Kanske krävs det en romantiker i Bryssel för att hålla liv i den liberala drömmen om ett sammanhållande Europa i ytterligare 30 år.

Allan Widman (L), riksdagsledamot från Malmö och kandidat till Europaparlamentet. Foto: CSABA BENE PERLENBERG

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida.