Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Csaba Perlenberg

Rödgrönt facit bästa argumentet för maktskifte

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida. Foto: NORA LOREK
Foto: SARA STRANDLUND

De borgerligas skuggbudget är inte det främsta argumentet för regionalt maktskifte. Det bästa argumentet står de rödgrönas eget facit för.

Det har tisslats och tasslats, men ändock blev det inte så: När de borgerliga under torsdagen presenterade sin skuggbudget "Ett Starkare Skåne" för Region Skåne saknades det ett förslag om skattehöjning.

 

Rykteslogiken har gått så här: Den skånska borgerliga taktiken under mandatperioden har bestått av att inte gå med på de rödgrönas förslag om skattehöjning. Detta för att pressa de rödgröna och göra dem handlingsförlamade, för att ett år före valet gå med på en blygsam men nödvändig skattehöjning - dels för att kunna projicera att de tar ansvar för just vården i regionen, men även för att säkra upp så att de inte ska behöva göra allt för drastiska åtgärder vid ett maktskifte nästa år. 

 

Men när Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna nu presenterar sin budget bidde det ingen skattehöjning. I stället föreslår alliansen en besparing på den centrala administrationen, att lägga ut två sjukhus på entreprenad och att låta personalen styra ett tredje. Huruvida det blir en skattehöjning återstår att se. Sverigedemokraterna har tidigare inte stöttat Socialdemokraternas skattehöjarpolitik - men i ett valår där SD vill appellera till kvinnor och där vården och omsorgen blir en stridsfråga är det inte otänkbart att de bifaller de rödgrönas önskan. Att Region Skåne har den lägsta regionskatten är heller inte ett självändamål. 

 

Bland de borgerligas förslag syns bland annat en åtgärd om att tillföra primärvården 221 miljoner kronor, och resultatet sägs nå ett resultat på 2 procent till skillnad från de rödgrönas som om de inte får igenom skattehöjningen endast når 1 procent. Dessutom satsas det 130 miljoner på att korta vårdköerna. Samtidigt är det inte de borgerligas skuggbudget som är det bästa argumentet för maktskifte nästa år - utan de rödgrönas facit.

 

De rödgrönas ekonomiska styrning av vården i Skåne är katastrofal. Den senaste siffran från sjukvårdsnämnd SUS visar på ett prognosticerat underskott på 615 miljoner kronor. De rödgröna bortförklarar det med utebliven skattehöjning. Sanningen är i stället att de rödgröna själva skapat ett rörigt politiskt styrsystem där beslutsgången är otydlig, ansvaret icke-existerande och mandatet oklart. En överpolitisering av beslutsstrukturen är symptomatiskt för ett rödgrönt styre som tror att representation är lösningen för självskapade problem. 

 

Samtidigt satsar de rödgröna på vansinniga gratisprojekt i ett läge när de inte kan finansiera befintlig verksamhet: Höjd åldersgräns för gratis sjukvård, från 18 till 20 år. Det är inte bara ett oansvarigt valfläsk för en allt viktigare och mindre och därmed mer exklusiv väljargrupp inför nästa år, utan ett direkt vårdslöst sätt att hantera skattemedel på. Ytterst är det ett svek mot de som verkligen är i behov av vård och omsorg. I den gruppen brukar unga vuxna i ålderskategorin 18 till 20 inte ingå.

 

Det finns många sjuka och behövande som kommer att komma till skada på grund av den vanskötta regionala ekonomin, när svångremmen väl måste dras in drastiskt. Men sjukt, det är även den rödgröna bekymmerslösheten om det allvarliga läge som Region Skåne befinner sig i.

 

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!