Csaba Perlenberg

Rödgrönt budgetslarv lämnar mörka hål

Regionhuset i Kristianstad.
Foto: RICKARD NILSSON
Csaba Bene Perlenberg, fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida.
Foto: NORA LOREK

Skåningarna tvingas leva med det rödgröna budgetslarvet under flera år framöver.

I dag samlas regionfullmäktige i Kristianstad. På agendan står det förra rödgröna styrets miljonförlustarv. 


Region Skåne är knappast ensamma om att visa röda siffror efter 2018. Till exempel Västra Götalandsregionens regionparlament kommer under tisdagen att debattera VGR:s minusresultat om 11 miljoner, vilket i själva verket är en förlust på 416 miljoner kronor om inte en lyckosam utdelning av realiserade övertillgångar räddat det GrönBlå Styret


Men i Region Skåne är underskottet än värre än i VGR: minus 90 miljoner. Då hade Henrik Fritzons socialdemokrater tillsammans med Miljöpartiet budgeterat för ett resultat på 395 miljoner kronor. Därmed är underskottet i Region Skåne i realiteten nästan en halv miljard: 485 miljoner. 


Då bör det nämnas att regionen hade 849 miljoner mer i skatteuttag under 2018 än 2017. Räknas statsbidrag och utjämning, hade regionen under 2018 hela 1 397 miljoner mer i intäkt under föregående år. Ändå lyckades de rödgröna undgå ett svart plusresultat.


Enligt lag måste en regions underskott vara reglerat inom tre år, det så kallade återställningskravet. För perioden 2016 till 2018 lämnade de rödgröna efter sig en skuld på 1 808 miljoner till skåningarna. 2016 och 2017 års förluster bedöms rymmas inom budgeterat resultat för 2019 och 2020, men alliansen har att återkomma till skåningarna och regionparlamentet i juni med hur 2018 års minusresultat ska hanteras i budgeten 2020.


Socialdemokraterna försöker i en protokollsanteckning i regionstyrelsen att rentvå sig från underskottet: ”Efter fyra år av positiva ekonomiska resultat slutade 2018 med ett underskott. Detta trots att de prognosticerade underskotten minskades med över 90 procent under året.” Sedan slår sig Henrik Fritzon för bröstet och räknar upp allt det som blivit bättre under det rödgröna styret: Sjukskrivningarna har minskat, strategiska investeringar i kollektivtrafik och förbättrade medicinska resultat. Protokollsanteckningen avslutas med: ”Med dessa ord tackar Socialdemokraterna för den gångna mandatperioden.”


Skåningarna har dock ingenting att tacka Socialdemokraterna och Miljöpartiet för. Med ett underskott på en halv miljard och återkommande missade mål med egna överskottsmål tvingas alliansen nu att sanera regionbudgeten. När skattemedel lämnar välfärden till den privata sektorn brukar S skrika i högan sky. När deras egen politik urholkar välfärden rycks det på axlarna och konstateras att Socialdemokraterna förtjänar en eloge för att det hade kunnat vara värre.


Skåningarna kommer att betala för det rödgröna budgetslarvet under flera år framöver.


Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida