Csaba Perlenberg

Regeringen står och faller med Malmö

Morgan Johansson (S), "Malmöminister".
Foto: PELLE T NILSSON/STELLA PICTURES

Morgan Johansson måste vända utvecklingen i Malmö. Det står mer på spel än bara regeringsmakten.

Ni kände kanske inte till det, men Socialdemokraternas valgeneral inför kommande valrörelse heter Morgan Johansson (S). Förutom att vara justitieminister blev han nyligen även inrikesminister efter statsministerns regeringsombildning - med ansvar för bland annat ordningsmakten och brottsbekämpningen. Det är ett mycket tungt politiskt ansvar, inte minst givet att frågan om det återkommande våldet i Malmö troligtvis kommer vara den enskilt viktigaste valfrågan under nästa år. Ska man hårddra det så står regeringen och faller med Malmös öde. 


Inte bara för att rubrikerna om skottlossningar numera är ett stående inslag i nyhetsmediernas rapportering, utan för att trygghetsfrågan skär igenom flera andra tunga och krisande politikområden. Sant eller falskt, rätt eller fel, orättvist eller inte: Det ökade och allt mer våldsamma gängvåldet kopplas obönhörligen till integrationsfrågorna, men även till skolpolitiken, folkhälsopolitiken, bostadspolitiken och den ekonomiska politiken. 


I den regeringstunna som statsråden fiskar i för att med nöd och näppe lyckas dra fram vettiga förslag för att komma tillrätta med klassklyftor, segregering, utanförskap och våldets grogrund finns det dock ingenting att finna för Morgan Johansson. Han behöver i stället tråla botten efter alla tänkbara idéer, initiativ, förslag och lagändringar som möjliggör att förändra och förbättra situationen i Malmö. En kombination av kortsiktiga och långsiktiga lösningar är nödvändig. Regeringen måste lära sig den ädla konsten att gasa och bromsa samtidigt. 


Problemen i Malmö kommer aldrig att lösas om de relegeras till partipolitik. Att vända utvecklingen i Malmö handlar inte om att förlora eller rädda regeringsmakten. Malmös situation är för viktig för det. Samtidigt är utmaningen i Malmö ingen avgränsad lokal angelägenhet - Malmös öde kommer att definiera rikets framtid. Det går inte längre att behandla Malmö som en egen parentes, en alldeles unik värld som inte angår den nationella politiken. Det som händer i Malmö påverkar inte bara tryggheten i Malmö, utan även i riket. Skotten som avlossas på skånska gator ekar även i övriga delar av landet. 


Paradoxalt nog kan problemen i Malmö kräva avgränsade, lokala regler under en begränsad period på ett par år för bland annat brottsbekämpning och lättnader i byggregler för att komma åt problemen med trångboddhet och mildring av de sociala spänningarna. Polisen behöver kunna arbeta snabbare och hårdare mot den grovt organiserade kriminaliteten. En avgörande nyckel till problemet är att göra upp med det svenska systemet med straffrabatter, där brottslingar tvärtemot logiken får lättnader gällande sina straff ju fler brott som begåtts. Det är inte bara ett direkt kontraproduktivt system vars frukter satts i system av organiserade kriminella, det utmanar den allmänna rättskänslan och allmänhetens uppfattning om tryggheten.


Morgan Johansson är numera inte bara justitie- och inrikesminister. Han är de facto regeringens Malmöminister med en betydligt större verktygslåda än vad hans företrädare Anders Ygeman (S) hade tillgång till. Men om inte regeringen vänder utvecklingen riskerar betydligt mer än regeringsmakten gå förlorad. 


Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida.