Csaba Perlenberg

Perlenberg: "Varför så våldsfixerad, Kålle?"

LO-toppens våldsförhärligande i Malmö var makabra inslag i 1 maj-firandet.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson är en eldig retoriker. En person som ger fog för att orden "ledare" och "eldare" använder exakt samma bokstäver fast i olika ordningsföljd.

Och Kålle, som han kallas för inom partiet, älskar verkligen att elda massorna och leda dem i protestmarsch. Men ibland blir det bara så fel - och ändå så talande.

Nu ska det alltså betänkas att Kålle under gårdagen var laddad till max. Kålle hade nämligen värmt upp med ett tal mot privatiseringar i Landskrona. Att sen komma till den svenska arbetarrörelsens krubba i Malmö var ju närmast en euforisk upplevelse. Så varför inte, under hyllningen av Malmö, även hylla ett av svensk historias värsta terroristdåd genom tiderna:


"Man ser ju utveckling överallt. Snart måste ju resten av landet låna ut sina byggkranar till Malmö hörrni! Ni bygger ju överallt! Det är så vi måste investera oss ur de problem vi har! Och man kan ju se Malmö från Amalthea till folkhemsbygget, från Anita Ekberg till Zlatan, och från 90-talskrisen till dagens moderna kunskapsstad, det är ju Malmö i ett nötskal hörrni."

Att LO-toppen lyfter fram Amalthea-bombningen 1908 som någonting för arbetarrörelsen och Malmö positivt och inspirerande, är anmärkningsvärt. Terroristdådet kostade en person livet och skadade 23 stycken, när tre ungsocialister brukade politiskt våld mot vad de ansåg vara engelska strejkbrytare. Flera av de överlevande fick omfattande brännskador. Dessutom är terrordådet en makaber sak att lyfta fram ur ett fackligt perspektiv: terroristerna deltog i en konfliktstrejk som inte var godkänd av den egna fackliga rörelsen. Och detta antifackliga terrordåd är alltså vad Kålle menar att folkhemmet vilar på?


Nu var inte detta talets enda våldsförhärligande element. Kålle markerade gärna mot rasism och fascism i allmänhet, och Sverigedemokraterna i synnerhet. Därför citerade Kålle ur den forne SSU-ledaren Torsten Nilssons memoarer, där Nilsson återgett upplevelsen av ett torgmöte som den dåtida nazistledaren Birger Furugård hållit. Efter nazistens tal gav Nilsson en replik: "Det sas om den geniale konstnären Rafael: Hugg av honom händerna och han är en lika stor målare. Jag säger om nazistledaren Furugård: hugg av honom huvudet och han är en lika stor tänkare!"

- Så bemötte dom nazisterna på 30-talet, och jag tror till- sammans med SSU:arna att vi tillsammans måste ta fighten igen om alla människors lika värde, lade Kålle till.

Vad menar mannen? Att Sverigedemokrater ska halshuggas? Att SSU:are ska slipa knivarna? Att hals-huggning är att propagera för allas lika värde? Att Karl-Petter Thorwaldsson skämtar om både bombning och halshuggning, i en tid när Malmö Stad länge förnekat att man ens skulle ha problem med Malmöbor som reser till Mellanöstern för att utföra jihad, är osmakligt.


Från terrordådet mot Amalthea, via hot om halshuggning av meningsmotståndare, för alla människors lika värde, då som nu. Varför så vålds- fixerad, Kålle?