Csaba Perlenberg

Om katastrofrapporten är bra, hur ser då en dålig ut?

Sedat Arif (S), kommunalråd i Malmö.
Foto: JOHAN NILSSON/TT
Malmö stadshus.
Foto: JOHAN NILSSON/TT
Csaba Bene Perlenberg, fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida.
Foto: NORA LOREK

En ny katastrofrapport visar på Malmös oförmåga att sänka kostnaderna för försörjningsstöd. Socialdemokraterna tycker dock att det kittlar dödsskönt i kistan.

OPINION. Var femte Malmöbo var under 2018 beroende av antingen kommunalt eller statligt bidrag eller ersättning för sin försörjning. Det visar en ny analysrapport från Malmös stadskontor och kommunens arbetsmarknads- och socialförvaltning.

Sedat Arif (S), kommunalråd i Malmö och ordförande i nämnda nämnd, verkar dock vara nöjd med allt som Malmö ger. Lite som Baloo i Djungelboken.

 – Det här är en bra rapport. Den tar både upp sådant som vi håller på med i organisationen och ger oss verktyg till att förbättra arbetet. Genomgången visar också hur många faktorer som spelar in för att sänka behovet av försörjningsstöd, menade Arif i ett pressmeddelande.


En bra rapport? Var femte vuxen Malmöbo som tvingas in i arbetslöshet och bidragsberoende på grund av socialdemokratisk vanskötsel och liberal lättja håller nog inte med.


En bra rapport? De 80 procent av Malmöborna och övriga svenska kommuner som tvingas försörja 19 procent av Malmöborna är nog inte så imponerade av att Malmö var den svenska kommun som betalade mest i ekonomiskt bistånd per invånare under 2018. Inte heller kan någon vara nöjd med att Malmö, enligt rapporten: ”[...] var den av jämförelsekommunerna som har lägst kostnader för utredning och administration avseende ekonomiskt bistånd i förhållande till hur mycket som betalas ut.” Högst utbetalning men lägst intresse av att utreda att bidragen betalas ut under rätt förutsättningar. 


En bra rapport? När hushållen som får ekonomiskt bistånd i Malmö i genomsnitt får stödet under längre tid än i andra kommuner?


En bra rapport? När Malmös stadsledningskontor uttryckligen säger att det inte går att bedöma effekterna av arbetsmarknads- och socialnämndens arbete gällande de åtgärder som vidtagits?


En bra rapport? När det framgår att hyreskostnaderna i Malmö är högst bland andra socioekonomiskt jämförbara kommuner? Detta efter ett kvarts sekel av socialdemokratisk lokal bostadspolitik som inte tillgodosett den egna befolkningens behov av billiga bostäder.


En bra rapport? När det konstateras att effektivitetsbristen hos Arbetsförmedlingen i Malmö bidrar till att färre personer kommer i arbete, och att det inte ens går att hitta en enda offentlig granskning av myndighetens resultat?


En bra rapport? När tjänstemännen i praktiken sågar själva organisationen av arbetsmarknads- och socialnämnden enligt följande bisarra tydlighet: ”Å ena sidan säger kommunfullmäktige att nämnden har ansvar för att bedriva en välfungerande och effektiv verksamhet inom alla sina ramar. Å andra sidan säger kommunfullmäktige att nämnden inte har ansvar för de ekonomiska konsekvenserna som uppstår för utbetalning av ekonomiskt bistånd”.


En bra rapport? När det konstateras att det saknas ekonomiska konsekvensanalyser på både kommunövergripande nivå och nämndsnivå och att detta ”sannolikt” bidragit till kostnadsexplosionen i arbetsmarknads- och socialnämnden.


En bra rapport? När utsikten för förbättring är så nattsvart att inte ens Bagheeras ljusa ögon skulle tränga genom kolmörkret, då det konstateras att ”staden är på väg mot en allt större andel personer utan fullständig grundläggande utbildning”.


En bra rapport, Sedat Arif? Hur i tusan ser då en dålig rapport ut om Malmös försörjningsstöd och ekonomiska problem?


Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida