Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Csaba Perlenberg

Mot kvinnors valfrihet? Rösta gärna på Fi!

Regionhuset i Kristianstad. Foto: CSABA BENE PERLENBERG
Csaba Bene Perlenberg, fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida. Foto: NORA LOREK

Feministiskt initiativ i Skåne vill motarbeta kvinnors lönekarriärer, valfrihet att välja sin egen arbetsgivare och kvinnlig näringsfrihet inom välfärdsektorn.

 

Detta är sjätte texten i Kvällspostens ledarsidas genomgång av lokala och regionala valmanifest i Malmö och Skåne.

Detta är en opinionstext av Csaba Bene Perlenberg, fristående medarbetare på ledarsidan. KvP:s politiska hållning är liberal.

Feministiskt initiativ blir inte ett riksdagsparti i år heller. I stället för att kapitalisera på Me Too-vågen som svepte över Sverige förra hösten fann sig partiet nödgat att krishantera att Victoria Kawesa avgick som partiledare för ett år sedan. Det som benämndes som ”personliga skäl” var i själva fallet ett åtal om upphovsrättsbrott - som hon även senare dömdes för. 

 

LÄS MER: KVP LEDARE: Sjukvårdspartiet Liberalerna? 

 

Fi:s oförmåga att göra ett samhällsfenomen till sitt, på samma sätt som SD lyckats göra missnöjet med migrations- och integrationspolitiken till sin fråga, har gjort att vänsterfeministerna misslyckats med att bredda sin rörelse till en allmänpolitisk jämställdhetskamp. Lägg därtill radikalt testuggande, och resultatet är ett parti som få kan identifiera sig med. Partiet har också hemfallit åt en reaktionär, förblindande antirasistisk profil som utesluter mer än den inkluderar. Identitetspolitiken  lockar det passionerade fåtalet och skrämmer i väg flertalet.

 

LÄS MER: KVP LEDARE: Miljöpartiet vill inte att hela Skåne ska leva

 

Det betyder inte att partiet är utan plattform eller möjlighet till inflytande. Runt om i Skåne kandiderar föreningar till diverse fullmäktigeförsamlingar. I regionparlamentet har Fi dock lyst med sin frånvaro - de fick blott 1,64 procent för fyra år sedan. Nu gör partiet ett nytt försök, betydligt mer ambitiöst än tidigare. Tyvärr gör de det med en valplattform som motverkarmot kvinnlig egenmakt och kvinnors företagande.

 

LÄS MER: KVP LEDARE: Siffror styr vården, inte värdeord 

 

Ingen annan faktor är så avgörande för jämlikhet och självständighet som den ekonomiska självförsörjningen. Att vara ekonomiskt fristående från män är att ha kontroll över sitt liv och sina livsval. Därför är det så sorgligt att partiet anammat Vänsterpartiets världsfrånvända trams om stopp för vinster i välfärden. Därtill slår Fi fast att "Välfärd får inte villkoras av kortsiktig ekonomisk tillväxt.” Må så vara, men både kortsiktig och långsiktig tillväxt är själva grundförutsättningen för inte bara bevarandet av den välfärdsnivå som finns i dag, utan även nya satsningar och nya välfärdsåtaganden - inte minst för reformer som kan öka kvinnors trygghet och välmående.

 

LÄS MER: KVP LEDARE: KD knackar på Malmös dörr 

 

Sju av tio företagare är män. Men inom just välfärdsföretagande är det kvinnorna som dominerar. 55 procent av de operativa företagsledarna inom vård och omsorg är kvinnor, en enorm skillnad kontra 29 procent i näringslivet generellt (Svenskt Näringsliv). Och kvinnodominansen är större inom äldreomsorgen, med drygt 70 procent.

 

LÄS MER: KVP LEDARE: Grönt åskmoln väger tungt 

 

Att i ett sådant läge bedriva antifeministisk politik genom att förespråka företagsdöd för kvinnoledda företag (och inte sällan ägda av just kvinnor) är oförståeligt. Det begränsar kvinnor, skadar patienter som går miste om drivna och passionerade verksamheter och medarbetare och begränsar välfärden. 

 

En röst på Fi är därmed även en röst på att begränsa valfriheten i det skånska sjukvårdssystemet. Att motarbeta kvinnor i kvinnodominerade yrken möjlighet att välja andra arbetsgivare än det offentliga leder även till att kvinnors löner hålls nere eftersom lönekarriärer i praktiken blir omöjligt. 

 

Systerskap? 

 

Snarare svek.

 

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida.