Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Csaba Perlenberg

Papperslös-policyn kräver en lagändring

Morgan Johansson (S), justitie- och migrationsminister. Foto: MARCUS ERICSSON/TT

Regeringen måste föreslå lagändring som omöjliggör för Malmö att ägna sig åt myndighetstrots.

Detta är en opinionstext av Csaba Bene Perlenberg, fristående medarbetare på ledarsidan. KvP:s politiska hållning är liberal.

Stefan Löfvens budskap om papperslösa som uppehåller sig i Sverige illegalt har efter viss socialdemokratisk vånda varit tydlig: "Om man får avslag måste man åka hem – annars har vi ingen ordnad migration" sade statsministern i april.

 

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) likaså: "Har du inte fått uppehållstillstånd är du inte flykting. Då ska du tillbaka till ditt hemland" sa han redan i oktober 2015. 

 

Men i socialdemokratiska Malmö har budskapet inte gått hem. Trots att regeringen genomfört en rad kraftiga åtstramningar och föreslagit regeländringar vars syfte är att försvåra för människor som fått utvisningsbeslut att stanna kvar i landet, fortsätter det rödgröna Malmö att erbjuda nödbistånd i form av socialbidrag till papperslösa och deras barn som gömmer sig i staden. Regeringen har dragit in dagsersättningen efter att nej ges vid asylansökan samt att de föreslår att polisen ska få genomföra id-kontroller itan brottsmisstanke på arbetsplatser för att komma åt illegala migranter som utgör svart arbetskraft.

 

I slutet av april presenterade Migrationsverket sin prognos över hur många människor som beräknas gå under jord efter att de fått nej på sin asylansökan: 51 700 personer väntas hålla sig undan mellan 2017 och 2021. 8 000 av dem väntas vara barn. Det är ett helt Hässleholm som ska utvisas men som vägrar lämna landet.

 

En del av dessa människor, oklart hur många eftersom nödbistånden till illegala migranter inte särredovisas, understöds av det rödgröna Malmö. Trots att regeringen tydligt markerat att det inte finns utrymme för dem att stanna i landet. Trots att de fått utvisningsbesked av Migrationsverket. Trots att de inte sällan fått sina ärenden prövade i flera rättsliga instanser. Och trots att gränspolisen lägger avsevärda resurser på att försöka hitta och utvisa personer som inte har rätt att stanna kvar i Sverige. 

 

För några veckor sedan meddelade Högsta förvaltningsöverdomstolen att svenska kommuner inte behöver ge nödbistånd till illegala migranter. Trots detta menar Malmö Stads stadsjurist Natalie Glotz Stade att det finns utrymme enligt Socialtjänstlagen att fortsätta ge nödbistånd till självmant gömda personer. Till Sydsvenskan säger hon: "Vi stadsjurister kan inte läsa bort socialtjänstlagens bestämmelse om att vistelsekommunen har det yttersta ansvaret för hjälpbehov vid nödsituationer och att det är en skyldighet" apropå socialtjänstlagen 4 kap. 2 §. 

 

Malmös stadsjurist menar även att Högsta förvaltningsöverdomstolens dom "ger utrymme för en politisk debatt om hur kommunerna ska ta det yttersta ansvaret" och menar att svenska kommuner likt Malmö inte har rätt att neka nödbistånd. "I så fall måste man ändra lagen", menar hon i Sydsvenskan.

 

Regeringen bör ta Malmös stadsjurist på orden. Det är uppenbart att den rödgröna ledningen i Malmö ägnar sig åt myndighetstrots gentemot Migrationsverket, Migrationsdomstolen och mot gränspolisen. Om det finns kryphål eller motstridiga lagregler som möjliggör för kommuner att motarbeta regeringens och riksdagens eniga syn om att illegala migranter måste lämna landet, måste justitieminister Morgan Johansson (S) föreslå lagändringar i form av en Lex Malmö. Kommuner ska inte bidra till att skapa parallellsamhällen med utsatta människor som vistas illegalt i landet.

 

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida.