Csaba Perlenberg

Malmös överskott för 2019 är en charad

Slöserihuset i Malmö.
Foto: JENS CHRISTIAN/GT
Csaba Bene Perlenberg, fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida.
Foto: NORA LOREK

Medan årsredovisningen för 2019 visar på ett ordentligt plus fortsätter miljardsstödet till Malmö. Samtidigt är slöseri vanligt förekommande.

Malmö är inte världskänt i Sverige för sin goda och välskötta ekonomi. Ändå går Malmö Stad inte pjåkigt - det vill säga om man ska ta Malmös budgetmässiga charad på allvar.


Att Malmö Stad gick nästan en miljard kronor plus under 2019 är säkerligen något av en överraskning för de allra flesta. Inte minst i skenet av att staden får 5 miljarder kronor varje år i statligt utjämningsstöd. 


Förra årets överskott var dessutom bättre än planerat: 686 miljoner kronor mer än budgeterat. Med 883 miljoner kronor i redovisat resultat, enligt dokument som behandlades av kommunstyrelsen under onsdagen, verkar Malmö vara en ypperligt fiskalt välmående kommun. 


Nåja. Egentligen handlar det om att kommunen haft högre intäkter än planerat från skatter och generella statsbidrag samt haft högre exploaterings- och realisationsvinster än beräknat. En inte oansenlig mängd av övervinsten skjuts på framtiden: 562 miljoner kronor avsätts till den så kallade resultatutjämningsreserven för mörkare dagar. Malmös buffert för dåliga dagar kommer efter den senaste insättningen ha 3,8 miljarder kronor. Den som spar med andras pengar, den har.


För den kommun som endast lyckas hålla dörrarna till sina verksamheter öppna tack vare försäljningar av kommunal mark och byggnader samt miljardtillskott från andra kommuner, är det därför av stor vikt att vara försiktig med de kommunala medlen. ”Roliga” satsningar undanbedes till förmån för välfärdens kärna.


Malmö har, likt många andra kommuner, allvarliga fokusproblem med att koncentrera sig på kärnuppdraget. Det illustrerade inte minst exemplet med ljudjingeln bestående av musik och i Malmö insamlade ljud, som Kvällspostens ledarsida nyligen skrev om.


Exempel är fler, som visas med all oönskvärd tydlighet i Slöseriombudsmannen Johan Gustafssons nya bok ”Slöseriet med dina skattepengar: 258 exempel som du inte vill betala för” (Ekerlids förlag). Bland de 258 exemplen från de två senaste åren återfinns bland annat Malmö.


Vad sägs om en kommunal skateboardsamordnare med en budget på 2,5 miljoner för skateboardevenemang? Eller en kommunal e-sportsamordnare? Då ska inte de 49 ”influencers” som bjöds till Malmö till en kostnad av 260 000 kronor heller glömmas bort. Att Malmö stad köpte in över 1 000 digitala lås till hemtjänsten, varav 800 aldrig ens användes, till en kostnad av en dryg miljon kronor är ett annat slöseri. 


I boken nämns även episoden när Malmö stad bjöd gängkriminella på skidresa till Sälen och en hotellvistelse på Gotland, för att de skulle hälsa på en annan gängkriminell som flyttats till ett behandlingshem på öjn. Lyxbehandlingen av gängkriminella inträffade också när staden betalade 75 000 kronor i månadshyra för två gängkriminella i en lägenhet på 180 kvadratmeter. Då tillkom även städning eftersom de gängkriminella, hör och häpna, inte skötte städningen själva. Summa summarum för stödboendet blev 70 miljoner kronor – därtill helt utan upphandling. 


Ett annat slöseri var de 4,3 miljonerna som Malmö stad lade på att ”utmana inomhusnormen”, det vill säga det ”normativa beteendet” att kommunens anställda utför sina arbetssysslor under tak. 


Malmö har många hål att fylla. Det finns inte utrymmen för excesser. Ändå visar Slöseriombudsmannen att återhållsamhet och gott omdöme är totalt frånvarande. Och det är ytterst en politisk fråga.


Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida.