Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Csaba Perlenberg

Malmös överskott är provocerande

Malmö Rådhus. Foto: CSABA BENE PERLENBERG
Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida. Foto: NORA LOREK

Malmös budgetöverskott döljer ett massivt underskott. Gå inte på den enkla.

Detta är en opinionstext av Csaba Bene Perlenberg, fristående medarbetare på ledarsidan. KvP:s politiska hållning är liberal.

I dag är det ännu en gång dags för Malmö fullmäktige att sammanträda bakom Helgo Zettervalls holländska renässansfasad i Rådhuset på Stortorget. Givet att det är ett av de allra sista sammanträdena innan valet i höst är det inte omöjligt att tonlägena kommer vara lite hårdare, argumenten lite fläskigare och giftpilarna lite mer djupt doppade i fränhetens krus.

 

Arkitekten Helgo Zettervall var under sin tid ökänd för att under sina restaureringsuppdrag förändra byggnader inte till deras ursprungsskick, utan i stället ägna sig åt dramatiska omtolkningar. Husen och byggnaderna skulle inte se ut så som de en gång var menade att göra - de skulle se ut så som Zettervall tyckte att de skulle ha sett ut från början. Det föranledde en del romantisering, och kritiken mot hans värv bestod bland annat i att han blickade bakåt mer än han blickade framåt. 

 

Socialdemokraterna i Malmö kan sin Zettervall. Budgetresultatet för förra året ser nämligen inte riktigt ut som det är menat att göra. En viss romantisering förekommer. Årsredovisningen för Malmö stads budget är, på ett ytligt plan, ljuvlig läsning. För 2017 redovisas ett överskott om 1 109 miljoner kronor, vilket i sin tur är en avvikelse på 848 miljoner. Därmed kan hela 757 miljoner avsättas till resultatutjämningsreserven. Det ger Malmö möjlighet att framöver, på mindre glada dagar, kunna parera och balansera skatteintäkterna över en hel konjunkturcykel. Den som spar, hen har, etcetera.

 

Om Socialdemokraterna skulle drista sig till att slå sig för bröstet och berömma sig själva för ett makalöst imponerande resultat, så bör närmsta vän av ordning be om att få ordet och högläsa ur den opolitiska tjänstemannaskrivelse som bifogats möteshandlingarna: "Överskottet är likt föregående år till stor del en effekt av det samhällsekonomiska läget och den rådande högkonjunkturen. Högre skatteintäkter och intäkter från markförsäljningar har genererat ett överskott gentemot budget. Det mycket låga ränteläget har resulterat i ett överskott avseende serviceförvaltningens fastigheter och ett förbättrat finansnetto.

 

På ren skånska: Malmö Stads positiva budgetresultat är knappas tack vare det rödgröna styret. I själva verket är överskottet en ren provokation. I skrivande stund torde Danderyd, Ekerö, Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna, Stockholm, Täby och Malmös kommungrannar Lomma och Vellinge skissa på sina fakturor för att få tillbaka delar av de 5 122 738 018 kronorna (5,1 miljarder) som Malmö enligt Statistiska Centralbyrån planeras ta emot i kommunalekonomisk inkomstutjämning under 2018. Sett i det perspektivet är "överskottet" på 757 miljoner rena rama spökpengarna. 

 

Möjligen borde Vellinge och Lomma undantas från återbetalningskravet givet att de kommunernas välstånd till mångt och mycket är resultatet av Malmös frukter. Att vara matarkommuner till en större problematisk kommun har sina uppenbara fördelar. 

 

Oavsett vad det står på sista raden i Malmö Stads årsresultat torde det inte finnas några som helst tvivel om att siffrorna är de facto röda. Sådant styre, sådan färg. Helgo Zettervall hade varit imponerad av den rödgröna uppfinningsrikedomen att göra dramatiska omtolkningar.

 

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!