Csaba Perlenberg

Malmös ambition för Nyhamnen måste öka

Visionsbild av Nyhamnen i Malmö. Foto: MANDAWORKS/MALMÖ STAD
Csaba Bene Perlenberg, fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida. Foto: NORA LOREK

Sverige har inte råd att vänta till mitten på århundradet innan Nyhamnen står färdig. Yalla, yalla, Malmö!

Detta är en opinionstext av Csaba Bene Perlenberg, fristående medarbetare på ledarsidan. KvP:s politiska hållning är liberal.

Äntligen – tidigare i veckan fattade Stadsbyggnadsnämnden i Malmö beslut om översiktsplanen till den största stadsmässiga förändring i positiv bemärkelse som inträffat i Malmö i modern tid.

 

Om bomässan Bo01 och Västra Hamnen var Malmö 2.0 kan den föreslagna dragningen av Malmö närmare Öresund och vattnet inte beskrivas som något annat än Malmö 3.0. 

 

Nyhamnen, som stadsdelen heter, kommer att sprida ut sig över nästan 80 hektar bakom Malmö Centralstation och erbjuda 9 000 nya bostäder och 16 000 arbetsplatser på två nya öar med 100 000 kvadratmeter park. Malmös industriella baksida ska bli Sveriges framsida mot Danmark. Där ska en blå och grön stadsdel växa fram, med stadsnära kanaler och gröna stråk som gör området både familjärt och småputtrande. 

 

Nyhamnen kommer – utan tvekan – att vara en välkommen vitamininjektion för hela södra Sverige.

 

Det enda problemet är att Malmös ambitioner med Nyhamnen är förvånansvärt lågt satta. Minns elektriciteten och stoltheten över Bo01 som stadsutvecklingsprojekt – porten till Malmös dåvarande framtid i gråzonen mellan ett gammalt århundrade och ett nytt årtusende. I dag har Västra Hamnen, som då av kritiker beskrevs som ett rikemansghetto och en självinförd exkludering av Malmös invånare, i stället omfamnats av stadens invånare en masse. Sommartid vallfärdar Malmöborna till området.

 

Men Nyhamnen förväntas inte vara helt färdigbyggt förrän mitten på 2050-talet. Den enda fördelen med det är att stadsdelen därmed kan utvecklas organiskt och inte kännas som en arkitektonisk kuliss där väggar och tak smällts upp i en effektiv, prefabknarkande byggdrogdimma. Den avvägningen ger dock liten tröst till ett Malmö som är redo för att ömsa skinn och ta nästa steg in i sin urbaniserade framtid. 

 

Nyhamnen får inte bara bli ännu ett stadsutvecklingsprojekt. I stället borde Malmö göra projektet till en bomässa och lägga in en högre växel. I Helsingborg förbereder man sig för att återupprepa det framgångskoncept som H55 och H99 var. Även om H+ projektet dragits i långbänk och mött motstånd efter motstånd ska nu ett samlat grepp tas i stadsmässan H22, har Helsingborgs Dagbladet nyligen rapporterat. Under 30-35 dagar år 2022 ska områdena i Oceanhamnen, SeaU och Drottninghög vara i center för Helsingborgs nästa utvecklingsfas. Satsningen beskrivs i termer av en folkfest och ska även vara kopplat till innovationer.

– Vi vill öppna för att i stort sett hela världens aktörer kommer hit, menar kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M) i Helsingborgs Dagblad (3/4).

 

H22 bleknar i jämförelse med Nyhamnen i Malmö. Omfattningen – och betydelsen – går inte att jämföra. Men Malmö ska inte spänna bågen mindre kraftfullt än sin norra kustkusin. Att resignerat puttra på med Nyhamnen till mitten av 2050 talet är att lägga en våt filt över Malmös framtid. 

 

I höst ska Nyhamns översiktsplan tas i Malmö fullmäktige. Politiken måste våga lyfta blicken och följa i Helsingborgs fotspår. Nyhamnen är inte bara en ny stadsdel som ska byggas – utan ett nytt Malmö. Varken staden eller resten av Sverige, som är i desperat behov av ett Malmö som står på sina egna ben, har råd att vänta till mitten på århundradet.

 

Malmö behöver ett Bo29 i stället för ett Bo55. Yalla, yalla, Malmö!

 

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida