Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer
Csaba Perlenberg

Malmö kan inte vänta 30 år på Nyhamnen

Visionsskiss över Nyhamnen i Malmö.Foto: MANDAWORKS/MALMÖ STAD
Csaba Bene Perlenberg, fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida.Foto: NORA LOREK

Nyhamnen kommer innebära en mycket efterlängtad förstärkning av Malmö. Det finns ingen anledning att vänta i 30 år.

Detta är en opinionstext av Csaba Bene Perlenberg, fristående medarbetare på ledarsidan. KvP:s politiska hållning är liberal.

Malmö står inför ett utvecklingssprång som heter duga: Precis som Ystad och Trelleborg kommer Malmö att närmast dra befolkningen närmare vattnet i ett unikt centralt läge. Det som tidigare varit industrins domäner på ett 93 hektar stort område kommer framöver att, med endast ett par promenadminuter ifrån centralstationen, bli en helt ny, stadsnära stadsdel som inte blir som en öde ö utan i stället en förlängning av stadsrummet. Det är inte för inte som området getts namnet Nyhamnen.

 

Med 7 000 till 9 000 bostäder och 12 000 till 16 000 arbetsplatser kan Nyhamnen göra mycket för att förtäta och förstärka en stad som är i desperat behov av en starkare skattebas. Lägg därtill cirka 2 000 platser i 3 grundskolor och cirka 1 000 platser på 7 till 8 förskolor samt parker på cirka 8,3 hektar och utfylld mark i form av utvidgning av kustlinjen och öar på cirka 6,5 hektar.

 

Malmös investering är ansenlig: Kostnaderna för anläggning av allmän platsmark beräknas till 3,2 miljarder kronor. Detta inkluderar nya gator, parker och torg, ett antal broar, en kanal samt upprustning av kajkanter. Det kan inte uteslutas att det även behövs havsportar vid höjd vattennivå. Ytterligare 1,5 miljarder kronor måste läggas på utbyggnad av för- och grundskolor. Kostnaderna är ansenliga, men vinsten för Sverige i en förstärkning av Malmö är astronomisk. Att försäljningen av byggrätter beräknas ge intäkter på 5,2 miljarder kronor visar på projektets attraktivitet.

 

Den förändring och förbättring som stadsdelen kommer att innebära för Malmö och hela Skåne kan och bör inte underskattas. Att Nyhamnen blir en framgång är angeläget inte bara för staden och Skåne utan även landet. 

 

Därför är det bekymmersamt att det rödblå styret med Socialdemokraterna och Liberalerna har en sådan oerhört låg ambition med Nyhamnen både till tidsaspekten av genomförandet och för den rent estetiska utformningen.

 

Att Nyhamnen planeras för en etappvis utbyggnad som pågår till mitten av århundradet är oförståeligt. Malmö behöver Nyhamnen snarast möjligt, inte om 30 år. Än mer anmärkningsvärt är det att Nyhamnen inte verkar bli placering för en profilbyggnad av samma rang som Västra Hamnens Turning Torso. Självfallet bör Nyhamnen ge ett tillfälle för staden att öppna upp för ännu en internationellt uppmärksammad profilbyggnad av ett snitt som endast Malmö kan möjliggöra. Att inte planera för en byggnad som kommer vara ett självklart selfiemål för stadens besökare är att missa en enorm möjlighet till ett förstärkt varumärkesbyggande.

 

När översiktsplanen i dag är uppe för diskussion i kommunfullmäktige bör därför tidsplanen och de estetiska värdena noggrant revideras och förtydligas.

 

Socialdemokraterna har under Katrin Stjernfeldt Jammehs ledning visat på visst nytänkande och politisk flexibilitet när det kommer till bostadspolitiken. I fallet med Rosengårds stadsutveckling har S inte tvekat att sälja av en del av MKB:s bestånd för att i samarbete med tre privata hyresvärdar ge sig i kast med en upprustning och förhoppningsvis gentrifiering av ett stigmatiserat bostadsområde. Det föreslagna Tornet i Culture Casbah är närmast revolutionärt.

 

Malmö behöver visa samma engagemang och visionärt ledarskap även för Nyhamnen. 

 

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida.