Csaba Perlenberg

Malmö förtjänar inte Förintelsemuseumet

Det är inte mer än rätt att placera det statliga Förintelsemuseet på Citadellet i Landskrona.
Foto: SHUTTERSTOCK
Csaba Bene Perlenberg, fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida.
Foto: NORA LOREK

Socialdemokratin i Malmö har inte gjort upp med de underliggande problemen gällande antisemitism. Det borde omöjliggöra en placering av det statliga Förintelsemuseumet till Malmö.

OPINION. Malmö har återkommande allvarliga och groteska problem med antisemitism. Judar har sedan länge lämnat Malmö för antingen Stockholm eller utlandet på grund av vardags-antisemitismen – den som handlat om rasistiska ord eller skrämselageranden på öppen gata i Malmö och som varit en allt för vanligt förekommande upplevelse bland stadens judiska befolkning. Att det anordnats så kallade kippavandringar till stöd för den judiska minoritetens säkerhet i Malmö har belyst den extrema utsatthet och otrygghet som judar som är Malmöbor allt för länge levt under.

Tyvärr har antisemitismen i Malmö länge varit intimt förknippad med stadens ledande politiska kraft. Socialdemokraternas återkommande antisemitiska skandaler, från kommunstyrelsens förra ordförandes flera offentliga exempel på antisemitiska tourettes, till förra årets öppna antisemitism från SSU i 1 maj-tåget, har gjort att det inte funnits något incitament till samhällelig förändring. Antisemitismen har ju öppet formulerats gång efter annan från den svenska arbetarrörelsen i Malmö. Socialdemokratin har uppenbarligen antingen varit ointresserade eller oförmögna att ta tag i rötterna till problemen. En ordentlig rannsakan har inte varit på tal, trots att både Mona Sahlin och Stefan Löfven i egenskap av partiordföranden försatts i den penibla situationen att tvingas ta offentligt avstånd från sina partikollegor i Malmö.

För socialdemokratin har det i stället varit lättare att försöka rentvätta bilden av Malmö. Den S-ledda regeringen har varit mer än mån om att hjälpa till. Bland annat besökte statsminister Stefan Löfven Malmö i maj 2019 för att meddela att staden skulle bli säte för den så kallade Malmökonferensen, ett internationellt toppmöte med syfte att motverka och bekämpa antisemitismen samt föra vidare minnet av Förintelsen. Budskapet var tydligt: Malmö tog minsann ansvar för kampen mot antisemitismen! Att partiet försökte rentvätta sitt eget lokala parti och de problem det ställt till med genom att använda sig av offentliga medel var allt för uppenbart.

Men Malmökonferensen är inte det enda sättet som socialdemokratin i Malmö försöker rentvätta sitt skamfilade rykte. Sedan en tid tillbaka lobbar Malmö aktivt för att staden ska få husera det kommande statliga museet om förintelsen. Kommunstyrelsen hanterade frågan i sitt första sammanträde för hösten under förra veckan, då staden i sitt yttrande menade att Malmö skulle vara den bästa placeringen utifrån den historiska kopplingen till mottagandet av överlevande från olika förintelseläger vid krigsslutet. 

Den historiska kopplingen är angelägen, men det är den nutida situationen som bör avgöra placeringsorten. Då kan det omöjligen vara till Malmös fördel. Socialdemokratins ovillighet att göra upp med sin egen antisemitiska moderna historia i Malmö måste diskvalificera stadens strävan. Även om Malmö troligtvis hade gagnats av verksamheten, finns det helt enkelt ingen trovärdighet i att belöna Malmö med en statlig verksamhet, som riskerar att bli ett alibi för arbetarrörelsen i Malmö att inte ta tag i sina problem. 

I stället borde regeringen ta en annan skånsk stads kandidatur på allvar: Landskronas. Det bör noteras att förutom Torkild Strandberg (L), stadens kommunstyrelseordförande, stod även den skånska socialdemokratins distriktsordförande Niklas Karlsson bakom den debattartikel som publicerades på Kvällsposten Debatt vid förra veckoslutet: ”Vår stad har genom historien tagit ett stort ansvar för människor på flykt. Landskrona tog emot människor som flydde Danmark från hösten 1943, våra skolor hyste flyktingar som kom med de Vita bussarna och Landskrona Citadell inkvarterade över 22 000 människor under åren 1945–1953. Även ön Ven var en betydelsefull knutpunkt. När tyskarna stramade åt judepolitiken i Danmark flydde många danskar över sundet i kajaker nattetid och gick i land på Ven, där de knackade på hos öborna och fick kaffe och vila innan vidare transport mot Landskrona”, skrev de två (23/8).

Förintelsemuseet är alldeles för viktigt för att riskera att associeras med socialdemokratins problem i Malmö. Landskrona är, givet sin historiska roll i mottagandet, en självklar placering för verksamheten.


Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida


Missa inga nyheter från Sydsverige – ladda ner Kvällspostens app!